Avgiftsfria vårdcentraler

Landstingsråden Ann-Sofie Jacobsson och Mattias Claesson utanför Kullbergska sjukhuset. Sörmlands sjukhus är sämst i landet när det gäller överbeläggningar. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Majoriteten i landstinget vill avskaffa avgifterna för besök hos läkare och sjuksköterskor på vårdcentralerna.
– Vi vill avlasta akutsjukvården och vi hoppas att fler kommer att söka sig till primärvården i stället, säger landstingsrådet Mattias Claesson (C).

Överbeläggningarna vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna är högst i landet. Tätt följt av Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Sjukvårdspersonal har gjort uppror och protesterat.

– Vi har länge varit medvetna om problemen, säger Mattias Claesson, och därför bad vi våra tjänstemän att göra en översyn av patientavgifterna. Vi har noga studerat konsekvenserna av en avgiftsfri primärvård och nu lägger vi ett sådant förslag.

I Sörmland finns idag 25 vårdcentraler och tre sjukhus. Avgiften för ett läkarbesök på en vårdcentral är 120 kronor och 300 kronor för ett besök på akutsjukvården. Nu vill den politiska majoriteten i landstinget som består av socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och liberalerna, helt ta bort avgiften för besök på en vårdcentral. I stället vill man höja avgiften för sjukhusbesök till 400 kronor.

– Beräkningar säger att det ska vara kostnadsneuatralt. Alltså att kostnaderna för sjukvården totalt ska vara den samma, förklarar Mattias Claesson.

Så det är inte fråga om skattehöjningar?

– Nej, det har vi gått till val på att det inte ska bli och det står vi för.

Men är du inte orolig för att ”okynnesbesöken” inom primärvården kommer att öka?

– Nja, nej, det är jag inte. När avgifterna för barnsjukvården slopades såg vi till en början en ökning av antalet besök men jag är övertygad om att personalen kommer att möta upp detta. Det kan finnas bakomliggande orsaker till sådana besök och då finns det psykologer och kuratorer. Det viktiga är att den som behöver vård ska få det.

Ann-Sofie Jacobsson är landstingsråd för miljöpartiet och står också bakom förslaget. Hon tror att en viss omfördelning av personal mellan vårdinrättningarna kommer att bli nödvändig.

– Men jag tror inte det handlar om ytterligare personal När budgetprocessen är klar får vi ta ställning till detta.

Oppositionsrådet, Magnus Leivik (M), blev ”tagen på sängen” av förslaget men visar inte någon större entusiasm Han säger:

– Det handlar ju om prioriteringar och de dynamiska effekterna kommer att vara stora. Vad jag menar är att kalkylerna inte kommer att stämma.

– Höjs avgifterna på sjukhusen går fler till primärvården och då minskar intäkterna. Vi får ju heller inte glömma bort att köerna till primärvården är långa som de är idag och då måste mer personal anställas. Det kostar!

Lena Magnergård