23 gårdar till krismöte

Per-Ola Lisjö, lantbrukare Böcklinge gård och Karl-Arne Larsson, lantbrukare Skölby gård är oroade för hur de ska överleva som mjölkbönder med de sänkta mjölkpriserna. Foto: Esfar Ahmad
Textstorlek:

​De allt lägre mjölkpriserna oroar mjölkbönderna i Sörmland. För Per-Ola Lisjö och Karl-Arne Larsson, mjölkbönder utanför Eskilstuna, är situationen akut. Som det ser ut idag bedömer de att det blir svårt att överleva mer än något år till. Och fler är bekymrade. Nu kallar 23 gårdar till ett möte.

Mjölkbönder känner sig övergivna av en allt mer pressad mjölkmarknad och en hård internationell konkurrens. Per-Ola Lisjö, lantbrukare på Böcklinge gård, beskriver en hopplös situation där lönsamheten aldrig har varit så låg som den är nu.

– Jag har aldrig haft såhär dåligt betalt. Det känns som att Sverige inte har någon lantbrukspolitik idag, säger Per-Ola Lisjö.

Han och Karl-Arne Larsson, lantbrukare på Skölby gård, menar på att den svenska mjölkproduktionen snart kommer försvinna. Åtminstone med de priser som finns idag. De beräknar att priset från Arla ligger åtminstone 1,20 kr mindre än vad de anser vara rimligt.

– Man får jobba järnet, samtidigt kan vi inte heller ta in någon hjälp, säger Karl-Arne Larsson.

Anledningarna är flera, men framförallt handlar det om att de inte får tillräckligt mycket betalt för mjölkproduktionen. De känner sig besvikna på politikerna och den jordbrukspolitik som förs idag. Karl-Arne Larsson ser uppgiven ut. En arbetsdag är mellan 12 och 15 timmar lång, och trots det går det knappt runt.

– Vi kan inte konkurrera i en internationell marknad, och det finns inget utrymme för att ta ut en lön till oss själva, säger han.

Det planerade mötet kommer att hållas den 20 juni. 23 gårdar tillsammans med politiker kommer att närvara. Bland annat är förra jordbruksministern Eskil Erlandsson (C) inbjuden.

– Vi måste hitta vägar för att få vårt mjölkpris. Kanske är det vi som måste starta ett eget mejeri, men sånt tar ju ett par år. Det bästa vore att begränsa produktion inom Europa, säger Karl-Arne Larsson.

Per-Ola Lisjö betonar att de har lite mer att stå på i hans trakt än många andra. För honom är fiske och jakt just nu räddningen. Men det är inte bara den ekonomiska situationen som bekymrar. Med bönderna kommer även landskapet med öppna beteshagar att växa igen och försvinna.

– Det är inte alla förunnat att ha ett sådant här yrke, och att göra mig av med gården är inget alternativ, säger Per-Ola Lisjö.

Karl-Arne Larsson har nyligen renoverat ladugården på Sköldby gård, något som krävs för att fortsätta arbetet. Att sälja gården idag skulle innebära en ekonomisk förlust. Dessutom hoppas han på att gården ska leva vidare.

– Min grabb vill ta över, han är intresserad av att fortsätta arbeta, säger han.

Det är ännu oklart vad mötet den 20 juni kommer generera. Tydligt är att Sörmlands bönder är oroliga för framtiden.

Esfar Ahmad