Vi kan inte bara stötta manligt företagande

Textstorlek:

EU har många fonder för att utveckla landsbygderna. I Sörmland gick knappt 18 procent av pengarna i landsbygdsfonden 2015 till kvinnor. Likartat är det för alla andra EU-fonder. Detta måste vi i politiken ändra på om hela landet ska kunna utvecklas. För såväl i staden som på landsbygden är det ett stort slöseri om inte allas idéer får plats för att utveckla vårt land och vår landsbygd.

Fördelningen av pengar ur landsbygdsfonden speglar givetvis inte hela sanningen.

Men det är en tydlig indikation vart det offentliga har riktat sin uppmärksamhet. Fördelningen handlar inte heller bara om utformning av regelverk. Den är också en beskrivning av hur könsfördelningen inom dessa sektorer på landsbygden är. Jordbruket, skogen och andra sektorer på landsbygden måste breddas så att fler uppmuntras och tillåts ta del av dessa pengar. Samtidigt måste dessutom synen på landsbygdsutveckling breddas så att fler företag och verksamheter ses som en naturlig del av landsbygden och dess utveckling.

Viktiga steg kan tas av politiken men viktiga steg måste också tas av andra aktörer. Vi ser att vi måste växla upp arbetet på framförallt tre områden.

1. Arbetslivet måste bli mer diversifierat. Det är ingen hemlighet att landsbygdens arbetsliv till stor del varit jordbruk, skogsbruk och industri. Dessa sektorer behöver bli mer öppna för fler grupper, men landsbygdens arbetsliv behöver också utvecklas med fler sektorer. Tjänstesektorn, allt ifrån besöksnäring och spelindustri till omsorg och statlig service, som kräver arbetskraft på alla nivåer, har stor potential. Det finns stora möjligheter att utveckla detta och inte minst med tanke på dagens teknikutveckling. Fler kan jobba på distans och framförallt kan den nya tekniken öppna upp för nya verksamheter och nya företag, som kan utveckla landsbygden.

2. Skog- och jordbrukssektorn måste vara öppen för alla. Utbildnings- och arbetslivsaktörer, samt myndigheter och organisationer måste se över hur man arbetar för att skogs- och jordbrukssektorn är öppen och välkomnande till alla. Nätverk, information och mer information är viktiga delar för att se till att få in fler människor i skogssektorn i allt från ägande och skogsbruk till förädling.

3. Fler företagare måste kunna få ta del av de stödpengar som det offentliga erbjuder. Här har vi som beslutsfattare ett stort arbete. Regelverken måste breddas så att fler typer av verksamheter kan få stöd. Vi måste också säkerställa så att fler får kunskap i hur de ska söka dessa medel. Det är slående hur mäns företagande ständigt värderas högre än kvinnors och att detta slår igenom i de stödstrukturer som ska vara till för alla!

En jämställd landsbygd handlar om att se till att hela landet ska kunna leva. Alla, såväl kvinnor som män, behövs i arbetet för att utveckla den svenska landsbygden med nya idéer.

Mattias Claesson (C), 

gruppledare i Sörmland

Bo Rundquist (C), 

distriktsordförande i Sörmland

Sofia Jarl (C), 

ordförande för Centerkvinnorna