Sörmland mitt i världen?

Textstorlek:

Vilken vårexplosion! Från fem centimeter snö till nästan utslagna björkar inom loppet av tio dagar! Det är osannolikt vackert; luften fylls av allehanda fågelkvitter, vitsipporna blommar som aldrig förr och blandar sig med tulpaner och narcisser. Nu har vi varit här i Julita i över en månad och vi bara njuter av all den kraft naturen ger. Det är bara att öppna sinnena och ta emot. Så enkelt.

Jag glädjer mig också över att EU förbjudit neonikotinoider som bekämpningssmedel vid odling av raps. Ett svenskt forskarlag vid SLU och Lunds Universitet har i ett storskaligt forskningsexperiment tillsammans med Jordbruksverket visat att detta gift bidrar till att döda humlor och andra pollinatörer, som står för hälften av all pollinering av grödor i världen. Stort tack också till Kemikalieinspektionen som inte ger svenska bönder dispens för att använda giftet. Vi har ju trots allt bara ett jordklot……. Kanske tid att inse det, helt enkelt.

Förra veckan avslöjade Greenpeace i Nederländerna läckta dokument från förhandlingarna om TTIP-avtalet mellan EU och USA. TTIP är ju ett frihandelsavtal som ska stimulera till ökad handel mellan EU och USA. Det är i sig märkligt eftersom tullarna länderna emellan redan ligger på extremt låga nivåer. Förhandlingarna är dessutom sekretessbelagda, vilket ju både är odemokratiskt och väldigt suspekt.

Det avtal som nu ligger på bordet visar att viktiga miljöhänsyn förhandlas bort och att avtalet både är ett hot mot miljö, demokrati och folkhälsa. EU och USA vill skapa ett system som sätter ekonomisk vinst före både människors, djurs och växters liv och hälsa. Ingen hänsyn tas heller till klimatet. Frankrikes president har redan sagt nej till avtalet i nuvarande form och 90.000 människor demonstrerade nyligen i Hannover i Tyskland.

Inom TTIP finns också något som är verkligt oroande: ISDS (Investor Satate Dispute Settlement). Detta är en domstol där multinationella storbolag kan stämma stater/regeringar på miljonbelopp om företagen anser sig behandlade på ett sätt som hotar deras investeringar. Detta innebär stora risker och minskar statens möjlighet att skydda miljö och folkhälsa. I USA varnar 100 juridikprofessorer för att ISDS hotar den nationella suveräniteten och rättsstaten och kräver att ISDS tas bort från TTIP.

Miljökrav anses inom TTIP vara handelshinder. Vad kan till exempel hända med EU:s förbud mot neonikotinoider? Kan det försvinna? Vad händer med våra lokala företag som Julita Rapsolja, Jurst ostar, Magda Gårds ekologiska kött? Kommer storföretaget Monsantos genmanipulerade fröer att hota IMPECTA:s frösorter på det sätt de gjort till exempel i Latinamerika där de stämt tusentals småbönder för att använda egna fröer.

Trots värmen ute känner jag mig djupfryst i själen. Vad händer egentligen? Vi måste nog vakna upp om vi ska ha kvar vår vackra landsbygd och våra demokratiska rättigheter.

Marie Selander