Senkommen insikt om enkla jobb

Textstorlek:

5 000 enkla jobb, eller beredskapsjobb. Det var ett av Stefan Löfvens huvudnummer när han Första majtalade. Rätten till arbete har länge varit ett av socialdemokraternas paradnummer. Samtidigt har arbetslösheten och utanförskapet skjutit i höjden, migrationen nått rekordvolymer och väntetiderna för ett besked om uppehållstillstånd blivit orimligt långa.

Arbete och bostad är två obligatoriska komponenter för att lyckas med den enskildes integration eller den arbetslöses utanförskap. Och dagens regering verkar misslyckats med båda.

Sent omsider inser nu S-ledningen att enkla jobb måste vara en viktig väg in i arbetslivet för många, både nyanlända och svenskar. De flesta partier har lanserat någon variant av detta: instegsjobb, nystartsjobb, o.s.v. När allianspartierna lagt fram sina förslag har ledande socialdemokrater rynkat på näsan och talat om ökade klassklyftor och segregation.

Nu när regeringen ändå lägger fram ett eget förslag om enkla jobb så kan man tolka det som en signal om en sinnesändring och att ett omtänkande möjligen är på gång inom socialdemokratin. Men hur ställer sig ett krisande Miljöparti och vad säger samarbetsparten Vänsterpartiet?

Principiellt bör här påpekas att rätten till arbete är tudelad. Kanske borde det heta ”rätten att söka och ta ett arbete” i stället, eftersom rätten att erbjuda sin arbetskraft på en arbetsmarknad också förutsätter att det finns andra som vill ikläda sig rollen som arbetsgivare. Utan små och stora företag finns ingen som kan eller vill anställa, stat och kommun kan inte ge jobb åt alla.

Just här har vi pudelns kärna när det gäller hur jobb skapas. Ett arbete måste vara efterfrågat för att det ska vara intressant för ett företag att anställa någon. Och den företagare som anställer måste vara förvissad om att det är lönt att anställa. Det handlar ytterst om utbud och efterfrågan, även på en arbetsmarknad, precis som på vilken marknad som helst. Till detta kommer de lagar som reglerar säkerhet, semestrar, m.m. liksom de avtal som sluts mellan parterna på arbetsmarknaden om löner och andra villkor.

Merparten av jobben skapas i små företag, inte i storföretag eller i stora statliga eller kommunala organisationer, även om viktiga tjänster utförs där, inte minst i välfärdssektorn. Resurserna som fördelas till välfärden måste huvudsakligen skapas i privata företag, av idé- och initiativrika företagare och arbetande anställda som tillsammans utför lönsamma och efterfrågade uppgifter.

Med andra ord är ett gott företagsklimat och rimliga villkor för företagare nyckeln till fler jobb. Detta har socialdemokratin inte till fullo förstått.

Bo Höglander