Kamp för skolans framtid

Konsulter föreslår att Laxne skola i Gnesta ska läggas ner, vilket har mött motstånd bland föräldrar. Foto: Privat
Textstorlek:

​Förslaget att lägga ner Laxne skola möts av kritik. Föräldrar laddar med argument för skola i byn.
– Vi är nöjda med skolan och tänker kämpa för att få behålla den, säger Julia Örtqvist.

Hon har barn i både skola och förskola och är skeptisk till Sweco:s översyn av Gnestas grundskola.

– Konsulterna har varken talat med personal, elever eller föräldrar, eller underbyggt rektorer och politikers argument med statistik eller aktuell forskning. Det känns som ett halvfärdigt jobb, säger hon.

När föräldrar bjöd in till möte om skolans framtid kom 50 personer. Många av dem uttalade flera olika skäl till att skolan ska vara kvar i Laxne.

– Det är svårt att locka barnfamiljer hit om det inte finns en skola. Dessutom är det flera som flyttat hit för att det finns barnomsorg och skola, säger Julia Örtqvist.

Syftet med utredning är att redovisa hur grundskolans resurser används och hitta effektivare sätt att använda dem. ”Gnesta har bra skolor, men kostnaden för skolan är relativt hög i förhållande till de mätbara positiva resultaten” står det i översynen.

Nu går det cirka 30 elever i Laxne skola, om alla barn i trakten hade valt ortens skola skulle det gå 50 elever i skolan. Rektor Torsten Grimbe tycker att det är för få elever.

– Ur elevperspektivet tycker jag det är dags att lägga ner skolan, säger han.

Men Julia Örtqvist håller inte med om att det skulle vara sämre för eleverna för att det är en liten skola med få elever.

– Min man och jag är lärare båda två på andra skolor i kommunen och vi tycker kvaliteten på Laxne skola är tillräckligt hög, säger hon.

Konsultföretaget Sweco föreslår att Laxne skola ska läggas ner efter den här terminen, något som föräldrar reagerat på. Julia Örtqvist säger att hon har svårt att förstå varför det blev så bråttom.

– Det är ett stort beslut som påverkar barn, föräldrar och hela samhället, jag tycker det är konstigt att diskussionen kommer så sent på terminen.

Miljöpartiet i Gnesta vill att kommunen ska ta det lugnt och inte fatta förhastade beslut. Partiet anser inte att Laxne skola ska läggas ned till hösten 2016. Istället föreslår MP att Laxne skola profileras för att locka fler elever.

I ett pressmeddelande skriver partiet att de vill se en konsekvensanalys med svar på frågan vad som händer om Laxneskola läggs ner? Både när det gäller Laxne och för den omkringliggande landsbygden.

Dessutom vill MP att det skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskolan, företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken som ska ta fram förslag på eventuella profileringar av skolan. Förslagen ska komma från bland annat elever och personal.

De tror att en gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet att utveckla verksamheten.

Centerpartiet i Gnesta är inne på samma linje.

– Vi anser att hela skolan ska vara kvar, det vill säga årkurs ett till sex, säger Håkan Ekstrand i Centerpartiet.

Centern anser att kommunen måste tillåta att det kostar mer att driva en skola på landsbygden. Håkan Ekstrand säger att de inte kan gå med på att landsbygden avrustas mer.

– Det olyckligt att många föräldrar valt att sätta sina barn i skolan i Gnesta eller Mariefred. Det är viktigt att komma på varför och hitta på motågärder. Till exempel genom att profilera skolan, säger Håkan Ekstrand.

– Vi tror att det går att locka elever från centrala Gnesta till Laxne istället. Elever som ska få åka skolbuss från Gnesta till Laxne.

Karina Frölund