Hertig Alexander – Flens framtida riddare?

Lille Prins Alexander är ny hertig av Sörmland.
Textstorlek:

​Efter drygt femtio års vakuum fick Sörmland åter en kunglig ambassadör, när kungahuset meddelade att den nybakade bäbisen Alexander Erik Hubertus Bertil är hertig av Södermanland. Alexander sällar sig till en skara kungligheter som sedan medeltiden haft en särskild relation till vårt län, med livsöden som innehåller både framgångar och tragedier. Törs vi kanske åter hoppas på midsommarfester vid Stenhammar och början på en ny guldålder för Flen?

När Prins Wilhelm gick bort i början av juni år 1965 förlorade Sörmland sin starkaste kungliga profil sedan hertig Karls dagar. Slottet Stenhammar utanför Flen har sedan dess mestadels ekat tomt – med undantag för de få dagar som kungen tillbringar i sin ytterst väl tilltagna “arrendestuga”. Kungahuset äger nämligen inte Stenhammar. Det gör svenska staten, som förvaltar godset enligt den siste ägarens testamente, som stadgar att godset ska utarrenderas på följande villkor:

”Finnes vid något utarrenderingstillfälle någon svensk undersåte varande, eventuell arvsrätt till tronen ägande, prins av det regerande konungahuset, som är Hertig av Södermanland, så äger han företrädesrätt till arrendet, om han eller hans målsman så önskar. Äro flera lika berättigade, lärer Hans Majestät Konungen bestämma.”

Inte många trodde att den unge kronprinsen skulle vara intresserad av arrendet. Det fanns dock många andra idéer om slottets framtid. Prins Wilhelms son, Lennart Bernadotte, menade att Stenhammar skulle passa utmärkt för litterära konferenser och författarmöten, vilket vore att verka vidare i diktarprinsens anda.

Andra ansåg att Stenhammar kunde användas som ett rekreationshem för husmödrar eller kanske för utrikesministern, som då skulle bli granne till Harpsund. Men alla dessa idéer kom på skam, då den unge kronprinsen faktiskt valde att ta över arrendet.

På senare tid har kung Carl XVI Gustaf visat ett stort intresse för Stenhammar, och det var där
för inte helt förvånande att just

Sörmland blev kungens val när prins Alexander tilldelades sin symboliska hertigtitel. I ett tal på den årliga Stenhammarsdagen för två år sedan berättade kungen om sin relation till slottet:

– Stenhammar och dess marker betyder mycket för mig personligen. Här är en bit av jorden där jag känner att jag hör hemma på ett alldeles särskilt sätt. Prins Wilhelm, min farfars bror, bodde här under drygt 30 år. Precis som jag, älskade han Stenhammar och det sörmländska landskapet.

Flera bedömare ser det nu som sannolikt att prins Alexander kan komma att ta över arrendet på Stenhammar, om intresset finns. Till Aftonbladet kommenterade journalister och rojalisten Herman Lindqvist frågan på detta sätt:

– Troligen vill kungen att prins Alexander ska ta över eftersom att han har utsett honom till hertig. Jag kan tänka mig att kungen skriver testamente att Carl Philip ska ta över tills det att Alexander blir myndig.

Hovet har däremot inte gett någon motivering till valet av Sörmland, eller angett några framtida planer för arrendet på Stenhammar. Ett lite kryptiskt besked från presstjänsten pekar dock på att Alexander snart lär få bekanta sig med Flensbygden.

– Det vi kan säga är att Stenhammar betyder mycket för kungen och intresset för jordbruksfrågor är något han delar tillsammans med sin son, meddelar Margareta Thorgren på hovets presstjänst.

Den positiva bilden av Sörmland har kungen själv bekräftat flera gånger. Så här uttryckte han saken i ett tal som i Katrineholm 2013

– Ja, Södermanland och Stenhammar är en bit av jorden, där också jag känner att jag hör hemma på ett alldeles särskilt sätt. Det är lätt att förstå att många flyttar hit till det vackra Södermanland. Inte bara stockholmare kommer hit, utan människor från många andra länder.

Kungens ljusa bild av Sörmlands dragningskraft stämmer dock bara delvis. Nästan alla sörmländska kommuner har ökat sin befolkning de senaste 15 åren. Det finns dock två tydliga undantag: Flen och Vingåker krymper, sakta men säkert.

Eventuellt är det bara en slump, men faktum är att Flens fruktansvärda utförsbacke i befolkningsfrågan inleddes strax efter prins Wilhelms bortgång år 1965. Det var visserligen bara en person som gick bort – men det var dock en prins! En prins som spred mycket glädje i bygden och som inte minst ordnade mycket uppskattade midsommarfester för Flensborna.

Det bästa som vår nye hertig kan göra för Sörmland vore kanske att flytta till Stenhammar, skaffa många barn, och på nytt bjuda in de glesnande leden av Flensbor till glada midsommarfiranden, där ljuva kärleksband kan knytas. Den vanligaste födelsedagen i Sverige är nämligen 22 mars. Räknar vi nio månader bakåt i kalendern – ja, då hamnar vi mitt i den ljuvliga midsommartiden. Men – hertigen av Sörmland kan förstås också hitta många lediga bostäder till förmånligt pris i Vingåker.

Johan Eriksson