Trosa kan få landskapsbro

Riktigt så här maffig lär inte landskapsbron i Trosa bli, men den nya höghastighetsjärnvägen kommer en bra bit över marken på många ställen. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

​En stor del av höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer ligga högre än marknivå, i alla fall om de planer som nu tas fram blir verklighet.
– Det kommer att bli en lång landskapsbro över Trosaåns dalgång, berättar Jonas Forsman, projektledare för dragningen mellan Södertälje och Trosa.

– Det beror på att vi vill störa naturen och påverka marken så lite som möjligt.

Järnvägen ska klara av tåg som går i 320 kilometer i timmen. Därför är siktet inställt på en så jämn nivå som möjligt på spåret.

– Vi vill inte bygga en bergochdalbana. Då blir folk åksjuka.

Arbetet med Ostlänken fortskrider. För etappen Södertälje-Trosa finns ett förslag på hur den nya järnvägen ska dras, som man nu tar in synpunkter på.

Samtidigt planeras hur järnvägen ska utformas rent tekniskt.

– I gunden är det ganska konventionellt i och med Trafikverkets principbeslut att den nya höghastighetsjärnvägen ska passa den befintliga järnvägen, så att man ska kunna växla på och av höghastighetstågen. Så därför kan vi inte göra något revolutionerande som magnetdrivna tåg, säger Jonas Forsman.

Det finns planer på att lägga betongplattor som fixerar stålrälsen i istället för att den ligger på stenkross och trä, så som klassiska banvallar är uppbyggda.

– Nackdelen är att det är dyrare att bygga, men det blir billigare underhåll.

Det gäller att ta hänsyn både till de som bor och vistas intill järnvägen, samt resenärerna. Och det kan lätt bli konflikter mellan dem.

– Till exempel kan man skydda de boende från höga bullernivåer genom att sätta upp bullerstängsel, men blir de för höga ser inte resenärerna landskapet, säger Jonas Forsman.

– Det är klart att vi vill skapa en attraktiv resandemiljö, men samtidigt vill vi inte störa de boende mer än möjligt.

Eva-Lotta Eriksson