Fler vill prioritera cykeln

Fler säger att de skulle vilja cykla till jobbet men det är biltrafiken som ökar. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

​Fler skulle vilja cykla till och från jobbet. Det visar den undersökning som Eskilstuna med jämna mellanrum genomför bland trafikanter. Men de flesta fortsätter som vanligt – att åka bil.

Det vanligaste färdmedlet i Eskilstuna med omnejd är bil. 64 procent av befolkningen tar bilen varje dag. För att handla eller för att åka till jobbet. Det är fler än vid tidigare undersökningar.

Samtidigt svarar fler att de hellre skulle vilja cykla eller åka buss.

Det är trafikkontoret i kommunen som, vart femte år, genomför en trafikundersökning med 1000 invånare. Statistiken ligger sedan som underlag vid trafikplaneringen.

Det är främst kvinnorna som väljer kollektiva färdmedel. Precis som vanligt. Trots att fler kvinnor har körkort. Av de tillfrågade hade 83 procent av de tillfrågade körkort för personbil och 90 procent tillgång till bil. Det är fler än tidigare år.

Men färdmedelsfördelningen skiljer sig stort mellan olika bostadsområden. Boende i centrum och i områden med många flerfamiljshus reser i minst utsträckning med bil. Mest bil kör de som bor längs Mälarstranden och på landsbydgen.

Elva procent av resorna sker till fots, 13 procent med cykel och elva procent med kollektivtrafiken. Vid resor under fem kilometer är det 50 procent som reser med hållbara färdmedel som gång, cykel och buss.

Cykel är det trafikslag som flest vill prioritera högre vid trafikplaneringen, men det är relativt jämnt mellan trafikslagen. Trafikmiljön upplevs som mest säker när invånarna reser kollektivt, och mest osäker när de cyklar. Hälften av de svarande upplever att framkomligheten är dålig när de kör bil.

Eskilstuna är den stad i Sverige som har flest rondeller i förhållande till antalet innevånare. Men det har också rivits rondeller i kommunen, den senaste så sent som 2015.

Lena Magnergård