En dag att synas och fira på romernas nationaldag

Richard Nyman, Bobby Kwiek och Diana Bollström förbereder romernas nationaldagsfirande i Eskilstuna, där fest och föreläsningar blandas. Foto: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

​– Det brister i likabehandlingen, det är hela kärnan i problemet, säger Diana Bollström, romsk brobyggare i Eskilstuna.
I morgon planerar de ett stort firande på romernas nationaldag, och tar tillfället i akt att informera om romsk kultur och historia.

Romerna Diana Bollström, Richard Nyman och Bobby Kwiek har stött på många förutfattade meningar om sitt folkslag. Som brobyggare fungerar de som tolk, informatör och en hjälpande hand för både romer och samhälle.

– Det finns mycket fördomar och naivitet, en viss syn på romer, men den stämmer inte. Vi är helt vanliga människor, säger Diana.

– Vi äter samma mat och firar midsommar och samma högtider, tillägger Richard.

Ändå har de inte haft samma rättigheter som andra i Sverige.

Först på 1960-talet blev det tillåtet för romer att resa in i landet och för romska barn att gå i skolan.

Mycket har hänt sedan dess, men gamla fördomar finns också kvar.

– Romer vill inte gå i skolan eller ha någonstans att bo, ger Diana som exempel.

– Då spelar det ingen roll att de inte fick någonstans att bo och att barnen inte fick gå i skolan.

Fortfarande är det svårt för romer att få jobb och bostad, berättar de.

– Många känner att de måste dölja sin identitet. Antiziganism finns fortfarande. Det räcker med att säga att man är rom, så behandlas man på ett annat sätt, säger Diana.

– Du blir utpekad och det är jobbigt att leva med. Tänk att som barn som födas med en stämpel och ha hela historien utstakad framför sig. Du blir lätt allt man säger att du är, säger Richard.

Därför tycker de att det är extra viktigt att uppmärksamma romernas nationaldag den 8 april.

– Det är en symbolisk handling. Vi har inget land, så på ett sätt kan man säga att vi tillhör alla länder, men det här är viktigt för att ha en tillhörighet och visa att vi finns, säger Diana.

Det är först på senare år som allt fler romer har börjar fira nationaldagen.

– Jag tror att anledningen till att 8 april inte har firats stort tidigare är att romer har varit rädda för att visa sig på nationaldagsfiranden, men på senare år har det blivit mer populärt, säger Bobby.

Eskilstuna sticker ut från många andra nationaldagsfiranden eftersom det är kommunen som står bakom festligheterna, inte någon förening.

På fredag firar de i Stadshuset med mat, föreläsningar och uppträdanden. Självklart kommer den romska flaggan att hissas.

– 2012 var första gången man hissade flaggan här. Sedan dess har man gjort det varje år, säger Richard.

Eva-Lotta Eriksson

 

Romernas
nationaldag 

Romerna har inget ”eget” land, utan är spridda över hela världen. Därför firas deras nationaldag i över 40 länder i morgon

Dagen har firats sedan 1971 då en stor FN-konferens hölls i London och man beslutade att 8 april skulle vara romernas internationella dag. Då erkändes även romerna som ett världsfolk.

Från början var det inte många som firade dagen, men de senaste tio åren har festligheterna blivit större och mer spridda.

I Sverige bor omkring 30 000 personer med romskt ursprung. Romer har funnits här i drygt 500 år.