Vill se aktiv politik om landsbygden

Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, i dag kom delbetänkandet ”På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar”. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

Det behövs förutsättningar för att hela Sverige ska kunna leva, inte bara för landsbygderna utan också för städerna. Det menar Parlamentariska landsbygdskommittén som idag lämnat sitt delbetänkande. Kommittén vill se en aktiv landsbygdspolitik och fler myndigheter på landet.

Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, i dag kom delbetänkandet ”På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar”.
I en debattartikel i DN skriver Landsbygdskommittén i korthet om betänkandet och menar att ”urbaniseringen hotar, om den fortsätter, vår långsiktiga tillväxt och utveckling. På våra landsbygder finns en stor del av vår exportindustri, här finns jord, skog, malm, basindustri och besöksnäring. Med en fortsatt urbanisering minskar möjligheten till kompetensförsörjning för dessa näringar, och stora delar av landsbygderna riskerar att hamna i en negativ spiral.”.
Landsbygdskommittén presenterar fyra ställningstaganden.
* Sverige behöver en mer sammanhållen och aktiv politik för landsbygderna än den som har förts under 2000-talet. Staten behöver bli bättre på att möta landsbygdernas behov och möjligheter. Vi menar därför att regeringen, tillsammans med riksdagen, behöver formulera långsiktiga politiska mål för utvecklingen i Sveriges landsbygder.
* Företag och hushåll i hela Sverige måste kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Tillgången till bra mobiltäckning och bredband är avgörande för att man ska kunna leva och driva företag i hela landet. Det är särskilt viktigt eftersom vi ser en tendens med ökade klyftor mellan städerna och landsbygderna.
* Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för våra landsbygder. Det gäller såväl privata som offentliga verksamheter. De kvinnor och män som vill bo kvar i våra landsbygder ska ha en möjlighet att skaffa sig en högre utbildning utan att flytta.
* Under vårt arbete har vi sett att staten har dragit sig tillbaka från landsbygderna. Studier visar också att staten drar sig tillbaka snabbare än vad befolkningen och näringslivet gör. Den utvecklingen måste få ett stopp. Fler myndigheter lokaliserade utanför storstäderna skulle sänka kostnaderna eftersom hyrorna är lägre utanför storstäderna.
Karina Frölund