Sveriges karta kan ritas om

Karta:www.sou.gov.se/indelningskommitten/
Textstorlek:

Sex jämnstarka regioner istället för 21 län. Det föreslår regeringens utredare i ett första utkast till ny länsindelning. Sörmland skulle, enligt förslaget, bilda en storregion tillsammans med Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland och Örebro. Residensstad i Sörmland väntas bli Uppsala.

– Strävan med förslaget är att få så jämnstarka regioner som möjligt, sa Indelningskommitténs utredare, Barbro Holmberg, när hon på onsdagen presenterade förslaget.

Förslaget ska bland annat göra det enklare att erbjuda högkvalitativ sjukvård, på lika villkor, till samtliga medborgare i Sverige oavsett var i landet man bor. Utredarna anser att den nuvarande regionala indelningen är alltför splittrad eftersom hälften av landets befolkning bor i de tre största länen, medan resten samlas i de 18 övriga länen.

Målet med regionombildningen är också att minska byråkratin Bland annat kommer ett stort antal landshövdingsposter försvinna och flera residensstäder kommer att förlora sin status, troligtvis Nyköping. Men vilka som blir vinnare och förlorare i denna process är inget som kommittén tittat på.

Den föreslagna regionen som Sörmland skulle ingå i omfattar 64 kommuner med i dagsläget 1,7 miljoner invånare, vilket väntas öka till 2,2 miljoner till 2050. Det kan jämföras med att vårt län idag omfattar nio kommuner.

– Nu börjar vårt arbete med att förklara och förankra förslaget hos kommunerna, säger Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande, som tillsammans med Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsen i Trosas ordförande, som företräder Sörmland i den samrådsgrupp som bildats.

Indelningskommitténs arbete blir nu att sondera hur förslaget tas emot i samtalskretsarna, det vill säg i länen i respektive föreslagen region. Sedan sker en gemensam avstämning med samrådsgruppen och med de politiska företrädarna.

Ett skarpt förslag kommer presenteras för regeringen den 30 juni. Då lär också en konsekvensanalys presenteras.

Lena Magnergård