Reaktioner på landsbygdskommitténs delbetänkande

Textstorlek:

LRF och Hela Sverige ska leva är försiktigt positiva till Landsbygdskommitténs delbetänkande ”På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar”.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anser att utredningens förslag om att formulera långsiktiga politiska mål för utvecklingen på Sveriges landsbygd är bra, men det får inte bara vara fina ord som i slutändan får stryka på foten när olika samhällsintressen vägs samman.
– Vi kan konstatera att politiken fram tills nu inte har omsatt alla de uttalanden och löften om att hela Sverige ska ha förutsättningar att växa och utvecklas. Genom åren har politiska beslut många gånger tagits utan hänsyn till landsbygdens specifika förutsättningar. Nu förutsätter vi att det fortsatta politiska arbetet genomsyras av högt engagemang och beslut som gynnar en positiv utveckling av landsbygden och därmed hela Sverige, säger Åsa Odell, vice ordförande LRF.
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva välkomnar den parlamentariska landsbygdskommitténs första delbetänkande.
Även om det i första hand är en kartläggning bakåt, så finns det viktiga delar som redan idag ger signaler om vad som behöver göras, menar Hela Sverige ska levas två ordförande Staffan Nilsson och Åse Classon.
De skriver i en kommentar att ”utredningens uppdrag är att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling för Sveriges landsbygder fram till 2050. Det är en stor utmaning. Vi hoppas att arbetet lyckas och att det finns stor politisk enighet även när vi kommer till slutresultatet av utredningen. Att delbetänkandet är undertecknat av alla partier visar att de är överens, vilket är en stor styrka och något som vi välkomnar.”
Karina Frölund