Kritik mot ny storregion

Textstorlek:

​Förslaget om en ny storregion där Sörmland bildar nytt län tillsammans med Uppland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna möter inte enbart applåder.
Såväl kommunbygderådet som landshövdingen är kritiska.

Landshövdingen i Sörmland Liselott Hagberg ställer sig frågande till indelningskommitténs förslag som nu är ute för diskussion. Hon säger:

– För mig är det obegripligt hur man kan plocka in de två län, Sörmland och Gävleborg, som har högst arbetslöshet i samma storregion.

Men utredningens ordförande, Barbro Holmberg (S), tidigare landshövding i Gävleborgs län håller inte med. Enligt henne blir det en stark region men det kommer också att finnas utmaningar, tillstyrker hon. Men dessa handlar inte om sysselsättningen, enligt henne, utan om tillgänglighet och närhet.

– Det blir många kommuner, vilket är en klar utmaning. Det finns också många olika centra i den här regionen, säger Barbro Holmberg och menar att det därför inte är självklart var regionens ledning ska finnas.

Den föreslagna regionen som Sörmland skulle ingå i omfattar 64 kommuner med i dagsläget 1,7 miljoner invånare, vilket väntas öka till 2,2 miljoner till 2050. Kommunbygderådet i Sörmland ifrågasätter lämpligheten med en så stor region.

Reformen med de nya regionerna görs för att riva administrativa gränser och skapa jämnstarka regioner. Enligt utredarna är de enskilda landstingen i dag ibland så små att de inte klarar sitt uppdrag.

Av direktiven framgår att de tänkta regionerna skall överta landstingens roll som sjukvårdshuvudmän. Om förslaget går i genom lär Akademiska i Uppsala bli storregionens sjukhus. Det välkomnas av Uppsalas landstingsråd Börje Wennberg (S). Till Radio Uppland säger han:

– För vår del är det optimala att vi kan få en storregion som i princip består av de sju landstingen i vår sjukvårdsregion. Vi skulle få en väsentligt bättre samordning. I dag bygger vi på Akademiska för i storleksordningen sex miljarder, vi dimensionerar det för ett patientunderlag på cirka två miljoner, men utan att vi vet säkert hur förutsättningarna ser ut framöver.

Samarbetet i de nya storregionerna ska förutom sjukvård även gälla kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Totalt handlar det om sex nya storregioner vilket innebär att många gamla länsgränser att raderas ut. Både när det gäller landstingen och länsstyrelserna.

Omorganiseringen av Sverige blir, om den verkställs, kanske den största sedan Axel Oxenstiernas dagar på 1600-talet. Ett definitivt förslag kommer att presenteras för regeringen den 30 juni i år. Innan dess ska politiker och organisationer få säga sitt.

Lena Magnergård