Koll på kungens familj

Textstorlek:

​Så här års kan man se kungsörnen flyga högt upp i luften för att imponera på honan och sätta igång hormonerna hos dem båda.

Det berättar Ingvar Jansson som är ansvarig för inventeringen av kungsörnar i Sörmland.

Vi träffas vid Oppeby våtmark i kanten av skogsområdet Fjällveden. Det är ett av de sex ställen som ornitologer i länet använder för att spana efter flirtande kungsörnar. Naturvårdsverket vill veta hur många som häckar i Sverige och Sörmlands ornitologer har fått uppdraget att ta reda på hur det ser ut i länet.

– Det är bara under häckningssäsongen som kungsörnen lekflyger högt, annars flyger den bland träden. Det är en fågel som vill ha mycket skog, är fantastiska på att läsa skogen och flyger snabbt mellan träden.

Kungsörnen är en av de fem stora rovdjuren i Sverige. Havsörnen ingår inte bland de fem trots att den faktiskt är större, vilket beror på att den inte fångar lika mycket småvilt som kungsörnen.

En fågelskådarblogg beskriver skillnaden på de bägge örnarnas personlighet i dörr-termer, ”om havsörnen är ladugårdsdörren är kungsörnen den uppfällbara dörren på en sportbil – smidig, snabb, vid god vigör, långt ifrån den sega figur havsörnen oftast är.”

– De ger helt olika helhetsintryck, har olika karaktär eller jizz. Sillhuetten ser inte heller likadan ut.

Och Ingvar Jansson förklarar hur deras utseende skiljer sig år. Havsörnens vingar är breda och raka och stjärten är kort, medan kungsörnen har mer långsmala vingar och en längre stjärt.

Under en dryg månad, fram till den 20 mars, räknar ornitologerna fåglarna i de olika områdena. Hittills har de sett kungsörn på alla platser.

– Men det innebär inte att de kommer att häcka eller att det blir något av häckandet. I slutet av sommaren kommer vi att följa upp den första iaktagelserna och se om det gett resultat.

Då kommer de att titta efter unga fåglar som nyligen flugit ut ur boet.

– Fjäderdräkten avslöjar hur gamla de är och om det är troligt att de fötts på platsen.

Karina Frölund