Fler sjukskrivna i länet

Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion och unga drabbas oftare. Foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

​I Sörmland är sjukskrivningarna fler än genomsnittet i Sverige. Den största ökningen står kvinnor för och diagnosen är lättare psykiska åkommor som akut stressreaktion.

Det är i Strängnäs och Oxelösund som sjukskrivningstalen är allra högst i länet. Regeringens mål är att sänka antalet sjukskrvningsdagar från 10,3 dagar till 9. Men kurvorna pekar åt helt andra hållet, ända sedan 2010.

För samhället innebär utgiftsökningarna inom sjukförsäkringen allt djupare hål i statsbudgeten. Sedan 2010 har utgifterna för sjukpenningen ökat med nästan 16 miljarder kronor. Men en sjukskrvning innebär även för den enskilde ett stort ekonomiskt avbräck.

Undersökningar visar också att de flesta sjukskrivna människor inget hellre vill än att komma tillbaka till sitt arbete. Tillgänglig forskning pekar också på att arbetet är en av de viktigaste faktorerna för bra hälsa och god livskvalitet.

Att sjukskrivningarna har inget påvisat samband med sämre hälsa eller arbetsmiljö. Det visar en rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

De sjukskrivningar som nu främst ökar är de lättare psykiska diagnoserna. Diagnoser som också tenderar att leda till långa sjukskrivningar.

Sjukpenningtalet ligger i Sverige på drygt tio dagar men ökningen är betydligt större i Sörmland. Mest ökar sjukskrivningarna, enligt Försäkringskassan, i Oxelösund, men också i Gnesta och Strängnäs ökar sjukskrivningarna, framförallt bland kvinnor där sjukpenningtalet ökat från 14,5 till 17,7.

– Undersökninga har pekat på att de regionala skillnaderna beror på sådant som den lokala arbetsmarknaden, om arbetslösheten är hög, och att det är stora skillnader i hur läkare bedömer olika sjukdomstillstånd och behovet av sjukskrivning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren – där akut stressreaktion nu är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Enligt Försäkringskassans rapport om ”Sjukfrånvaro i psyktiska diagnoser” leder den psykiska ohälsan föru om de direkta kostnaderna i form av utgifter för trygghetssystemen och vården också till produktionsbortfall.

På individnivå är problemet mångfacetterat. Forskning har visat att psykisk ohälsa även kan leda till isolering, diskriminering och stigmatisering.

 Lena Magnergård