Positivt bokslut för landstinget

Textstorlek:

Det preliminära bokslutet för Landstinget Sörmland 2015 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 190 miljoner kronor. Det är nästan 80 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkterna ökade något mindre än budgeterat, delar av hälso- och sjukvården går med underskott men minskad kostnadsökning, ökade statsbidrag och återbetalda försäkringsavgifter är en några av plusposterna.