Klartext blir politiskt inkorrekt

Textstorlek:

Somliga ord har för länge sedan förlorat sin betydelse. Andra ord anses ha blivit så starka att de är nästan förbjudna. Trots grundlagsfäst yttrande- och tryckfrihet har förlaget ansett det nödvändigt att ändra Pippi Långstrumps pappas titel. Han får inte längre vara den sorts kung som Astrid Lindgren en gång gjorde honom till. Förr sades att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Numera verkar dunklet vara en dygd. Klartext är politiskt inkorrekt.

Förr sades också att vi var gamla när vi blivit det. Sedan skulle vi kalla gamla äldre. Konstigt! Blir vi inte alla äldre för var dag? Till och med ett litet barn blir ju äldre. Hela tiden!

Men plötsligt ska vi som kommit till åren, alltså vi som är gamla, inte längre ens få bli äldre. Inte så att vi måste dö – ättestupan har ännu inte återinförts. Men nu ska det heta att vi som är gamla är åldersrika!

Får vi då kalla våra ungdomar åldersfattiga? Och barnfattigdom betyder kanske något helt annat än vi trodde!

På senare tid har ju vårt svenska språk berikats med det könsneutrala ordet hen. Jag vågar för min del inte utesluta att det om några decennier anses diskriminerande att ange en persons könstillhörighet. Det blir antagligen oanständigt att definiera någon som hon eller han!

Som den gamle man jag är tar jag mig rätten att vara åtminstone lite gammalmodig. Därför skriver jag här och nu i klartext: jag är en ohämmad köttätare. Och jag har ingen som helst avsikt att ändra på den saken.

På senare tid har jag läst ett antal propagandatexter för och emot att äta kött. Jag får intrycket att antiköttfolket inte ens själva längre tror särskilt mycket på sina hälsoargument. Därför har de övergått till påståenden om kött som klimatpåverkande miljöfara. Det här tror en av våra bensinstationskedjor så mycket på att de hoppas öka sin marknadsandel genom att, enligt tv-reklamen sälja miljövänlig korv!

Korven, som alltså säljs på vissa bensinstationer, påstås vara bättre än annan korv för att den innehåller mindre kött! En del av köttet har ersatts av morötter och frön av något slag!

Hade det varit 1 april hade jag förstått reklamen. Jag har nämligen alltid trott att ju högre kötthalt korven har desto bättre är korvens kvalitet. Och om den minskade köttanvändningen till följd av bensinstationskedjans korvkampanj har någon miljöeffekt över huvud taget torde den vara helt försumbar.

Jag misstänker att det handlar om att tillverka korv av billigare råvaror. Som när hotellen för ett antal år sedan monterade in ställ för flytande tvål i sina badrum av kostnadsskäl, men anförde dunkla miljöskäl som motiv.

Krister Wistbacka