Bokhunden är en bra lyssnare

Textstorlek:

​Med sina snälla ögon och mjuka päls kan Teodora hjälpa elever att läsa bättre. Tillsammans med husse Max Elnerud är hon snart en fullfjädrad bokhund i Trosa kommun.

– Det är en hund som lyssnar när någon läser, en läsfrämjande insats. Antingen kan man hjälpa elever som behöver extra stöd, eller vara en motivation för elever som redan läser bra, att bli ännu bättre, berättar Max Elnerud som arbetar som barnbibliotekarie.

– Om man läser för en bibliotekarie eller lärare blir det lätt att de är inne och petar i texten. För eleven blir det en press att läsa rätt. En hund kommenterar aldrig, hon lyssnar förutsättningslöst, men ändå är det någon att läsa för.

I ett års tid har Max och Teodora utbildat sig.

– Hon ska kunna läsa av eleven och anpassa sig efter vilka behov hon eller han har. Ibland kanske det är en elev som har svårt att sitta still och då kan hunden bidra med lugn energi. Om eleven är blyg och hämmad i sin läsning kan det vara aktiv energi som behövs.

Förutom att vara någon att läsa för kan bokhunden också hjälpa till på ett rent biologiskt vis.

– Vi vet från studier med vårdhundar att nivån oxytoxin ökar när man umgås med hundar. Det är kroppens må-bra-hormon. Och om det får eleven att känna sig lugn och släppa hämningarna går det lättare att läsa.

Under hösten och vintern har Max och Teodora praktiserat och övat sina kunskaper tillsammans med elever i Vagnhärad. Tanken är att fortsätta arbeta på samma sätt även efter att utbildningen tagit slut.

En gång i veckan, under sju veckor, träffar de en lågstadieelev som läser för hunden i tjugo minuter. För Teodora gäller det att vara alert i knoppen samtidigt som hon vilar med kroppen. Hon är en finsk lapphund, en ras som samerna brukar använda för att valla renar med.

– Det är en hundras som behöver arbeta dels fysiskt, men också med hjärnan. Det fysiska får hon när vi är ute på promenader, men hon behöver ett ”jobb” också, säger Max.

När han och Teodora är ute och arbetar är det hon som är stjärnan. Själv agerar han i bakgrunden, och även om han inte märks så kan han göra mycket. Inte minst kan han använda sig av Teodora för att hjälpa eleven förstå en text de just läst.

– Jag kan be dem förklara för Teodora vad som hände eller fråga om de tror att Teodora skulle ha gjort samma sak som hunden i berättelsen.

För just läsförståelse är något som han tycker det behöver arbetas mer med i Svenska skolor, inte bara fokusera på bokstäver samt att läsa och skriva.

– Svenska elever är duktiga på att förstå enklare instruktioner, till exempel bruksanvisningar, men inte mer komplexa texter där inte allt står skrivet rakt ut, utan kräver att man kan läsa mellan raderna. Där finns ett glapp vilket är det klart oroväckande.

– Det är ett problem för att eleverna inte upptäcker litteraturen som konstform, men i förlängningen är det också ett demokratiskt problem. Det är lättare att lura personer som inte kan ta till sig komplicerade texter, och det blir svårare för dem att ta till sig de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna.

För att bli bättre på att ta till sig de mer komplicerade texterna gäller det att öva genom att läsa mycket.

– En bokhund kan väcka intresse för berättelserna, och ju bättre man blir på att fokusera på berättelserna desto roligare blir det att läsa. Det är en snöbollseffekt.

Eva-Lotta Eriksson