Arbetsförmedlare bättrar på grön kunskap

Jonas Wulff var en av 40 arbetsförmedlare som lärde sig om vilken kompetens de gröna näringarna behöver. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

”Det var lärorikt”, säger arbetsförmedlare Jonas Wulff. 40 arbetsförmedlare i Sörmland besökte lantbruk för att få mer kunskap även om vilken typ av arbetskraft som behövs i de gröna näringarna.

LRF och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) har redan tidigare gjort gemensam sak för att locka fler att välja jobb inom skog, jord och trädgård. Organisationerna menar att bristen på arbetskraft är ett allvarligt hot mot företagen och tillväxten i branschen samtidigt som medelåldern ute på företagen inom de gröna näringarna stiger.

– Vi behöver bli bättre och vassare på att se till att hitta kompetens, de gröna näringarna behöver olika sorters arbetskraft, säger Jonas Wulff.

Arbetsförmedlarna besökte Stenhammars gods i Flen och Naturbruksgymnasiet på Öknaskolan utanför Tystberga. På Stenhammars gods har de köttdjur, skogsbruk och ekologisk grovfoderproduktion. Arbetsförmedlarna fick hälsa på korna och titta på hur gården sköttes.

– Det är viktigt att vara ute hos arbetsgivare. Vi behöver lära oss och få information så vi kan svara på arbetssökandes frågor, säger arbetsförmedlare Diana Furness.

Traditionellt sett har inte arbetsförmedlingen förmedlat särskilt många jobb till de gröna näringarna, men nu är förhoppningen, både från Arbetsförmedlingen och LRF, att det ska bli ändring på det.

– Vi har inte haft så mycket med varandra att göra, men för att kunna hjälpa arbetsgivarna inom den gröna näringen att hitta medarbetare måste vi veta vad som behövs, säger Jonas Wulff.

Nu scannar Arbetsförmedlingen också av de nyanlända för att hitta eventuell kompetens och utbildning att validera eller ett intresse att utveckla.

– Det låter intressant med praktikant eller lärlingsplatser bara det finns en organisation bakom så att det fungerar som det är tänkt, säger Anders Fredriksson, godsförvaltare på Stenhammar.

– Om vi hittar rätt människor kan vi köpa in arbetsmarknadsutbildning för att täcka behoven av arbetskraft, säger Jonas Wulff.

Nu har Arbetsförmedlingen tillsammans med länsstyrelsen, LRF, Ökna naturbruksgymnasium och representanter för olika grenar av de gröna näringarna som matproduktion och skogsföretag bildat ett branschråd. De ska träffas tre gånger om året och bland annat ge Arbetsförmedlingen information om vilken arbetskraft som behövs.

– Vi genomför också en digital enkät bland länets lantbrukare, skogsbrukare och andra arbetsgivare på landsbygden för att få reda på vad de behöver för kompetens.

I måndags kväll fanns 556 annonser med 1219 jobb på sajten Gröna jobb. Där samlas många av de lediga jobben inom de gröna näringarna som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård och skog.

Tio av jobben fanns i Sörmland och de handlade om allt från traktorförare och djurförman till miljösamordnare och snickare. Även på arbetsförmedlingens Platsbank fanns det tio jobb under rubriken naturbruk.

Karina Frölund