Stora protester mot nybygge

Carl-Gustaf Schalin, Peter Hjukström och Lars Stenborg har samlat in 2 821 namnunderskrifter för att bevara Fågelsången i Mariefred som natur- och rekreationsområde. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Näktergalen i Mariefred verkar inte tystna än på ett tag. 77 procent av invånarna har skrivit på protestlistorna mot planerna på att bygga bostäder i rekreationsområdet Fågelsången. ”Vi tar in det här när vi fortsätter diskussionerna”, sa kommunalrådet Jacob Högfeldt när han fick ta emot pärmen med de 2 821 insamlade namnunderskrifterna.

– Det här är den största opinionsyttringen i modern tid i Mariefred, säger Peter Hjukström, som är en av initiativtagarna bakom ”Mariefreds vänner” som genomfört namninsamlingen.

Fågelsången är ett naturområde beläget vid vattnet öster om Mariefred. Här rastar gärna Mariefredsborna sina hundar och dagisgrupper brukar titta på blåsippor och vitsippor när snötäcket lämnat området på våren. Här häckar också näktergalen och i området finns sju av åtta ädellövträd bevarade. Kommunens förslag om att exploatera området har väckt starka känslor.

– Vi har inget emot att det byggs i kommunen, tvärtom. Vårt område är en naturlig del av Mälardalens utveckling, men det finns mer lämplig mark än det här, säger Carl-Gustaf Schalin i aktionsgruppen.

Ni i gruppen ”Mariefreds vänner” bor ju själva nära Fågelsången, men handen på hjärtat, ni kanske inte vill ha nya grannar just här?

– Det vill jag förstås inte helt förneka, säger Carl-Gustaf Schalin, men frågan är betydligt större än så. Alla de tusentals som har skrivit under namnlistorna bor ju inte här på gatan och jag vet att många Mariefredsbor utnyttjar Fågelsången till rekreation.

– Det här är en viktig grön oas för oss. Dessutom tror vi att det vore bättre att exploatera Mariefred åt andra hållet, mot järnvägsstationen. Man bygger ju från Läggesta mot Mariefred och det vore kanske mer naturligt att fortsätta den processen.

– Jag tycker kommunens förslag är både kortsiktigt och slarvigt, säger han.

I Strängnäs kommuns förslag, som presenterades för kommuninnevånarna, första gången i november 2015, framgår det att upp till 150 bostäder skulle kunna byggas inom områdena Fågelsången och Andra Backe vid Herr Stens väg i Mariefred.

Kommunalrådet i Strängnäs, Jacob Högfeldt (M), säger till Sörmlandsbygden:

– Det står noll till 150 bostäder i underlaget till det här förslaget om att utveckla området.

Så det innebär att ni nu drar tillbaka förslaget?

– Det säger jag inte. Jag är öppen och vill lyssna och ta in synpunkter från de boende i området. Det är ju därför vi bjuder in till samråd och diskussioner.

Det sägs att det inte finns särskilt mycket kommunal mark kvar i Mariefred att exploatera på. Stämmer det?

Jacob Högfeldt vänder sig snabbt till kommunens tjänstemän för att kontrollera uppgiften och bekräftar att det stämmer, men säger samtidigt:

– Man ska ha klart för sig att det finns väldigt mycket annan mark inom kommunen. Jag vet också att kommunens invånare är väldigt nöjda med Hammarens sporthall i Mariefred och då kunde det kanske vara lämpligt att projektera åt det hållet. Det skulle tala för Fågelsången.

Även kommunens andra kommunalråd, Monica Lindell Rylén (S) var med när namnlistorna överlämnades. Hon sa att hon uppskattade det stora engagemanget men fällde också in en liten brasklapp om att hon skulle uppskatta om samma stora intresse också kunde visas när det gällde andra kommunala angelägenheter.

Vad som händer med Fågelsången kan ingen idag svara på. Politiker och tjänstemän kommer att fortsätta utreda frågan. Man har också låtit årskurs nio i Mariefredsskolan komma med förslag och synpunkter på området. Här finns vitt skilda idéer från hopptorn till lyxbostäder med sjötomt. Men flera av de unga vill också bevara området intakt. Arkitekt Kjell Forshed arbetar på kommunens uppdrag med att sammanställa synpunkterna.

– Jag har gått igenom ett 40 tal skrivelser och det finns många som vill utveckla Fågelsången och Andra Backe, säger han.

Peter Hjukström ställer sig dock frågande till denna siffra.

– När jag igår begärde ut skrivelserna från registratorn i Strängnäs fanns det 12 skrivelser, varav två var positiva till kommunens exploateringsplaner och tio var negativa, säger Hjukström.

Efter att namnunderskrifterna överlämnats till kommunen var arbetsgruppen ”Mariefreds vänner” uppenbart nöjda.

– Min personliga känsla är att vi har vunnit den första rondellen på knock-out, säger Peter Hjukström.

– Effekten av vår insamling är ju att man måste vara närmast dövstum om man inte fångar upp dessa signaler. Vi kommer att jobba vidare och fortsätta dra i alla trådar som finns.

Före sommaren kommer Strängnäs kommun att bjuda in till ett nytt möte för att presentera hur projektet har löpt vidare. Och ytterligare nya verser i Fågelsångens historia lär skrivas.