Bränsleskatter drabbar landsbygden

Ett mindre lantbruk gör av med cirka 20 000 liter diesel per år, vilket för 2016 innebär en skattehöjning på 12 000 kronor. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​De nya bränsleskatterna slår hårt mot landsbygden. Såväl arbetspendlare som företagare kommer att känna av de höjda energiskatterna.

Efter årsskiftet 2016 höjdes skatterna med 55 öre per liter på bensin och med 60 öre på diesel. Det är den första höjningen, av tre, fram till 2018, enligt regeringen.

Skattebetalarnas förening har gjort beräkningar som innebär att till exempel bensinpriset, för en bil som kör 2 000 per år, skulle innebära en skattehöjning på drygt 5 000 kronor per år 2018. Kör man 3 000 mil eller mer per år, vilket är vanligt på landsbygden, blir skattehöjningen drygt 8 000 kronor om året.

– Som företagare på landsbygden drabbas man ju väldigt hårt, säger Anders Eriksson som tillsammans med sin far startade Skäggesta mark-, skogs- och jordbruksentreprenad i Stallarholmen utanför Strängnäs.

Han har sex anställd och på sommaren, när jobben är fler, sysselsätts extrapersonal.

De höjda energiskatterna är en del i S-MP-regeringens omställning till ett fossilfritt samhälle. Vice statsminister Åsa Romson säger:

– För att på allvar nå målet om ett fossilfritt samhälle måste det bli lätt och lönsamt för alla att ta miljövänliga beslut. Vi förordar en grön skatteväxling där skatten på arbete sänks samtidigt som skatten på sådant som förstör miljön ökar.

Men det är inte enbart de nya skattepålagorna som Anders Eriksson oroar sig för.

– Diesel är dyrt och eftertraktat. Ju mer priset höjs desto mer attraktiv blir också dieseln.

Han är övertygad om att stölderna kommer att öka när priserna blir högre. De har blivit utsatta för dieselstöld flera gånger.

– Det är inte längre någon idé att ringa polisen. Det finns inte några i närheten eller också kommer de helt enkelt inte, förtydligar Anders Eriksson.

Enligt Anders Eriksson är receptet att inte fylla tankarna för mycket. För det är just när dieseltankarna är fyllda, som förövarna oftast slår till.

Polisen i Sörmland har ännu inte märkt av någon ökning av antalet dieselstölder trots att många säga ha ”bunkrat” diesel under de sista veckorna i december för att undvika skattehöjningen men är inte främmande för att så är fallet.

Polisen säger att det finns åtgärder att vidta för att göra det svårare för inbrottstjuvar, till exempel att bygga in cisternerna om det är möjligt.

– Men de flesta dieselstölder sker vid maskiner som står uppställda intill varandra längs vägar vid till exempel skogsavverkningar och då handlar det om lås och bevakning, säger vakthavande polis Håkan Carlsson.

Lena Magnergård