Utsläpp hotar vita vintrar

Snövita vintrar blir ett minne blott i Sörmland enligt SMHI:s framtidsanalys. Foto: Eva-Lotta Eriksson/Arkivbild
Textstorlek:

​Om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser i atmosfären kommer de vita vintrarna att bli färre och färre i Sörmland. Under vintermånaderna kommer medeltemperaturen att höjas med sex grader fram till nästa sekelskifte, enligt analyser från SMHI.

– Vanligtvis har vi lite snö som hjälper till att reflektera bort solljus. När den smälter frigörs markyta som tar upp mer värme och smälter mer snö. Det blir som en ond cirkel, säger meteorolog Elin Sjökvist på SMHI i Norrköping.

– Det gör att medeltemperaturen kommer att ligga omkring tre plusgrader under vintern, det vill säga december, januari och februari. Från 1961 till 1990 låg den på minus tre.

Elin Sjökvist har varit ledare för ett projekt där man har tagit fram rapporter om framtidens klimat, län för län. Till grund ligger väderdata från år 1961 till 1990.

– Det har redan skett en klimatförändring sedan dess.

Två olika framtida scenarion har analyserats. I det ena för vi en kraftig global miljöpolitik där vi minskar våra utsläpp av växthusgaser och når kulmen för utsläppen år 2040, i det andra fortsätter vi släppa ut mer och mer växthusgaser år för år.

För Sörmlands del innebär båda scenariona att medeltemperaturen höjs, vi får mer nederbörd, vegetationsperioden förlängs och värmeböljorna blir fler. Dessutom förväntas flödena i våra vattendrag öka vintertid, men minska under vår och sommar. Men klimatförändringarna blir olika kraftiga.

– Vi klarar ändå inte en temperaturökning på två grader, som är det globala målet. Då skulle vi ha kommit in ännu tidigare, säger Elin Sjökvist.

Temperaturökningen i Sörmland hamnar på tre grader vid seklets slut om vi minskar våra utsläpp.

Fortsätter vi att öka våra utsläpp blir länet i stället fem till sex grader varmare. Det skulle innebära att Sörmland skulle få ett varmare klimat än vad Skåne har i dag. Nederbörden på ett år beräknas öka med 25 eller 15 procent, beroende på våra utsläpp.

– Vädret kommer fortfarande att variera från år till år. Vi kommer att få kalla år emellanåt, men de kommer att bli färre och vi kommer att få färre vintrar med snö.

Och även för scenariot med kraftiga minskningar av växthusgaser kommer det dröja till omkring år 2050 innan vi ser minskade förändringar i klimatet.

– Det innebär att de beslut vi tar i dag ser vi effekten av först i mitten av seklet.

Men ärligt talat, fem grader varmare, skulle det verkligen vara så farligt? Tja, vykortsbilden med massa sol, fina stränder och bad är bara att glömma enligt Elin Sjökvist.

– Det kommer att bli mer nederbörd, framför allt på sommaren, så det blir inte direkt något önskeväder.

För att sätta dessa få grader i perspektiv berättar hon att under senaste istiden var medeltemperaturen globalt bara sex grader kallare än i dag.

– Om sex grader i andra änden av temperaturskalan innebär istid förstår man att sex grader uppåt innebär ett helt annat väder än det vi ser utanför fönstret i dag, säger Elin Sjökvist.

– Och framför allt är det viktigt att tänka på att alla ekosystem och resurser som vi är beroende av kanske inte hänger med i den snabba utvecklingen som vi har i dag.

Eva-Lotta Eriksson