Sena pengar till lantbrukarna

Lantbrukarna får vänta på pengar. Nytt it-system och nya EU-regler stoppar upp processen. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Det kanske inte blir så fett på julbordet för länets lantbrukare. Stödrätterna, som brukar utbetalas runt advent, kommer senare i år. Anledningen är ett nytt it-system på Jordbruksverket.

Annelie Karlsson, mjölkbonde på Stora Nyby i Ärla hör till dem som får vänta på sina pengar.

Det är länsstyrelsen och Jordbruksverket som handlägger stödrätterna, som är ett EU-bidrag. Dessa brukar betalas ut i början av december men rutinerna är annorlunda i år. För de lantbrukare som fått en avvikelse, kommer utbetalningen efter jul.

–  Jag ringde till länsstyrelsen, eftersom vi fått meddelande om avvikelse, och påtalade att det är onödigt att ta ut mjölkgårdar för slumpvis kontroll mitt under rådande mjölkkris, men det gick inte att påverka, säger Annelie Karlsson och fortsätter:

– Detta trots att gården kontrollerades förra året. I år hittade länsstyrelsen några delar av en heltars avvikelse. Det räcker med att något område är blött och surt så inte spannmålet växer där, då blir det en avvikelse. I fredags fick vi brev igen från jordbruksverket som hittat en fläck till.

Nu har Annelie Karlsson tio dagar på sig att opponera och sedan tre veckor för att överklaga.

– Sedan kanske EU också invänder och då tar det ändå längre tid. Innan jul blir det inga pengar.

Spelar det någon roll?

– Det är klart det gör. Vi lever på kredit nu. Mjölkbönderna skulle ju prioriteras. Jag känner mig inte särskilt prioriterad.

Jordbruksverket poängterar att man meddelat lantbrukarna att det kommer att bli förseningar i år. Annars är det länsstyrelserna som handlägger utbetalningarna. Länsstyrelsen i Sörmland kommer i år att betala ut 350 miljoner kronor varav 250 miljoner är i form av gårdsstöd. Övriga stöd som omfattas av dessa pengar är nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare och förgröningsstöd.

Det preliminära datumet för den första utbetalningen är 17 december och för den andra, som omfattar de flesta, är den 29 december. Då får ungefär 80 procent av lantbrukarna sina pengar.

Jordbruksverket säger också att man har en lösning på gång som förhoppningsvis innebär att många företag som är uttagna för fysiska fältkontroller och som har små eller inga arealavvikelser också kan få utbetalning i slutet av december. När det gäller ansökningar med större avvikelser och ansökningar som inte är färdigutredda beräknas stöden kunna betalas ut från och med januari 2016 och under våren.

Att årets utbetalning är senarelagd är en direkt följd av att det är stora förändringar i EU:s regelverk och att helt nya IT-system har tagits fram.

Det är länsstyrelsen som kan svara på hur stort beloppet som den enskilda lantbrukaren får. På länsstyrelsens hemsida kan de, som har en kod och e-legitimation, själv gå in och kontrollera uppgifterna som ligger till grund för utbetalningen och där kan man också se vilken slutsumma som gäller.

Karina Frölund
Lena Magnergård