Tomma svinstall kan bli fiskodlingar

I många andra länder odlas tilapia som matfisk. Den kan nöja sig med att äta växter. Foto: Thinkstock photos
Textstorlek:

​Tomma svinstall skulle kunna fungera utmärkt till fiskodling. Det anser länsfiskekonsulent Jimmy Blom på länsstyrelsen som hoppas att några lantbrukare i länet ska börja med en speciell sorts odling.

Sedan en vecka tillbaka finns det startstöd för hållbara vattenbruksföretag att söka hos Jordbruksverket. Det gäller den som vill starta ett mikroföretag eller ett småföretag inom vattenbrukssektorn.

Jimmy Blom propagerar för fiskodlingsmetoden som kallas aquaponics, fiskar och växter som odlas tillsammans och ger näring åt varandra.

– Den skulle passa utmärkt i isolerade svinstall som inte används längre. Har man lokalen så är det måttliga investeringar som behöver göras, säger han.

Aquaponics är fisk- och växtodling i ett slutet ekosystem. Fiskarna lever i en tank och deras vatten pumpas sedan genom rör över till växterna. Allra bäst lämpar sig bladgrönsaker som sallad och basilika. Men även andra grödor som till exempel papaya, jordgubbar och tomater går bra.

– Systemet bygger på synergieffekter, växterna renar vattnet och fiskarnas avföring blir näring för växterna. Det är ett slutet system, vattnet går runt, runt.

En annan fördel med aquaponics är att fiskodlingen inte behöver ligga vid en sjö eller vid havet utan är landbaserad. De största miljöproblemen med fiskodling annars är olika sorters utsläpp till vattendragen intill. Dessutom rymmer fisk från odlingarna, förökar sig med vilda populationer och försämrar den vilda fiskens förutsättningar.

– Det är klart att lantbrukare som satsar måste lära sig en del vattenkemi för att få det att funka, men det finns de som kan metoden i Sverige. Man lär sig genom att hålla på.

Aquaponics är vanlig i Australien, USA och länder med vattenbrist eftersom det inte krävs särskilt mycket vatten i ett slutet system. Tänk sedan solceller, lågenergilampor och växtätande fiskar, då låter det i alla fall som ett hållbart vattenbruk.

Karina Frölund