Småskolor kvar trots sparförslag

Lilla Sjösa skola verkar vara säker även i framtiden trots att utredningen anser att det är kostnadseffektivare att lägga ner småskolorna. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Dålig ekonomisk styrning, dyrare elever än i andra kommuner och för många småskolor. Det pekar den externa utredning på som på politikernas uppdrag granskat skolan i Nyköping. Men politikerna vill inte lägga ner några småskolor.

– Det finns inget politiskt parti som vill lägga ner några småskolor, säger Kjell Pettersson, (s) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Efter att den totala skolbudgeten överskreds med 61 miljoner kronor förra året ville politikerna veta var pengarna tog vägen. Vad kostade mer och varför? De anlitade ett företag som gjort en oberoende utredning för att se vart skolans och förskolans pengar tog vägen.

Ett av svaren är – dålig ekonomisk styrning. Politiker och tjänstemän behöver bli tydligare med att man måste hålla sig inom de budgetramar som finns.

– Vi har redan börjat arbetet med bättre ekonomisk styrning, säger Urban Granström (S) ordförande i kommunstyrelsen.

Enligt rapporten vet en del av de intervjuade förskolecheferna att de har för mycket personal på förskolan men de anser att de inte har uppdraget att säga upp någon. Dessutom hänvisar de till att kommunen har en policy om att inte säga upp personal.

– Det verkar finnas en kultur om att inte säga upp övertalig personal, en attityd som måste ändras, säger Kjell Pettersson.

Enligt utredningen av den kommunala skolan kostar varje elev ungefär fyra tusen kronor mer per år i Nyköping än vad de gör i jämförbara kommuner i landet. Dyrast av alla är förskolan.

– Varje chef med budgetansvar måste hålla sin budget, och det arbetet har börjat, säger Urban Granström.

Nyköping har många små förskolor och grundskolor och det är en av anledningarna till att skolan i kommunen har ett växande underskott sedan flera år tillbaka, enligt utredningen. Som också anser att det behövs minst 200 elever per skola för att få ekonomin att gå i hop.

Christian Sandström rektor för Sjösa skola och Stenkullaskolan säger att det generellt sett är svårt att driva små skolor kostnadseffektivt.

– Regeringen har skruvat åt kraven på behörighet bland lärarna och kvalitet på undervisning, det är svårt att tackla på en liten skola med en begränsad budget. För att klara kraven på behörighet behövs många olika lärare även på små skolor.

Utredningen ska läggas fram på kommunstyrelsens bord på måndag efter det ska en styrgrupp med alla partier börja jobba fram åtgärder. Den första december kommer en ny divisionschef, Anna Törn som nu arbetar i Katrineholm. Hennes främsta uppgift blir att styra upp ekonomin i skolan.

Karina Frölund