Alla får inte spelproblem

Det är inte bara hur mycket man spelar som kan ge problem, motivet till varför man spelar är minst lika viktigt. Foto: Wilma Frölund
Textstorlek:

​Den som spelar onlinespel för att fly från verkligheten löper större risk att drabbas av negativa konsekvenser av spelandet, än de som spelar för att det är roligt och socialt eller för att det är en statusgrej. Det visar forskning från Mälardalens Högskola.

Charlotta Hellström är universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola och den som har skrivit avhandlingen om ungas spelvanor.

– Det vi kunde se var att oavsett hur lång tid man spelade så fanns det en viss typ av motiv som alltid hade ett samband med negativa konsekvenser som för lite sömn, bråk med föräldrar, skolk för att spela och att inte hinna eller glömma att äta, säger hon.

– Det är spelarna själva som har sagt det här, och det är intressant. Det kommer inte från föräldrarna.

7 000 ungdomar har svarat få frågor om hur mycket de spelar, varför och vilka konsekvenser deras spelande har gett.

Att sömnen har fått stå tillbaka till förmån för mer spelande, är den konsekvens som flest ungdomar lyfter fram.

Tidigare när man pratar om negativa konsekvenser av spelande har man i stort sett uteslutande tittat på hur mycket tid som ungdomarna spenderar på att spela, enligt Charlotta Hellström. Hon menar att det är viktigare att se till både speltid och motiv till spelandet.

– De som spelar för att det är roligt och socialt kan spela mycket utan att det får negativa konsekvenser.

Det spelar också roll vilken tid i veckan som man spelar.

Det fanns flera som kunde spela mycket på helgerna, utan att få några problem av det.

– I tidigare forskning har man tittat på spelad tid veckovis, säger Charlotta Hellström.

– Det blir inte en sann bild om man drar alla över en kam och säger att spelar man så här mycket så har man problem.

Hon hoppas att hennes forskning han var till hjälp för oroligt föräldrar som är rädda för att deras barn spelar för mycket, dels för att stilla oron hos vissa, men även för att bekräfta den hos andra.

– Det finns vissa som kan spela mycket och samtidigt umgås med kompisar och klara av skolan. För andra är det ett problem och då behöver man gå in och göra något åt det.

Eva-Lotta Eriksson