Missnöje med vägvalen

Christer Andersson utanför Flen anser att alla statliga vägar bör hålla en viss grundstandard. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

​– Vi är besvikna, den här vägen har varit dålig under många år, säger Christer Andersson i Hästedal utanför Flen. 
I ett brev till Trafikverket vill han och andra längs väg 679 få svar på när den knöliga vägen ska åtgärdas.

Det är sprickor, svackor och ojämnheter i den aktuella vägen. Beläggningen lades på 1982 när vägen fortfarande sköttes som enskild väg av Stenhammars vägsamfällighet.

Efter det tog staten över ansvaret och 679 blev allmän väg. Sedan dess har Trafikverket lappat och lagat.

– Jag kände att jag knutit näven i fickan länge nog. Jag är trött på att vägen är så dålig. Vi som bor längs 679 hade ett möte i augusti och skrev sedan till Trafikverket för att få veta när de ska göra något åt den, säger Christer Andersson.

Väg 679 går västerut från Flens tätort, ut från Drottninggatan vid Hammarvallens idrottsanläggning, längs Gårdsjön och sedan Valdemaren. Den är trafikerad av åretruntboende, sommargäster och servicetransporter som sopbilar, hemtjänst, slamtömning och post. Dessutom går det ofta timmertrafik på vägen.

– Förr i tiden kom Trafikverket ut på plats och tog striden, nuförtiden finns ingen personlig kontakt. De skickar ett mail sedan är det inget mer med det, säger Christer Andersson.

Projektledare Peter Miinalainen på Trafikverket håller med om att vägen är ojämn och i behov av åtgärder. ”Det krävs förstärkning av vägen och inte enbart ny beläggning” skriver han i svaret till de boende. Enligt Peter Miinalainen ligger åtgärder av vägen med i treårsplanen för år 2016 till 2018.

– Allt hänger på hur mycket pengar vi får tilldelade, säger han.

Om Trafikverket får en mindre summa pengar än beräknat kommer 679:an att värderas bland alla andra vägar i regionen som också behöver åtgärdas. Enligt Peter Miinalainen är vägen inte lika hårt trafikerad som många andra vägar med behov.

– Timmertrafik har vi överallt. Jag ser inte att den här vägen skulle vara särskilt utsatt. Kontentan är – allt hänger på hur stor penningpåse vi får, säger han.

Christer Andersson är besviken över svaret.

– Jag ser ju att de lagar många vägar som är bättre än den här. Jag tycker inte att de bara kan utgå ifrån hur många som åker på vägen.

– Man måste lyfta alla statliga vägar till en viss standard sedan kan man finjustera efter det.

Karina Frölund