Kunskap till politiker

Mjölkbonden Per-Olof Andersson på Haresta i Stigtomta säger att läget är dystert. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Varje vecka lägger fem mjölkbönder i Sverige ned sin verksamhet. De senaste tio åren har 126 mjölkföretag lagts ner i Sörmland. 

– Mjölkbönderna är pressade, det gäller att hitta lösningar både på kort och lång sikt, säger Erik Bergzboe, moderat riksdagspolitiker från Sörmland.

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Sörmland i tisdags kväll bjöd in länets riksdagspolitiker för en dialog om mjölkproduktionens överlevnad.

– Vi vill att politikerna ska lära sig mer om mjölkböndernas vardag, säger Margareta Malmquist, ordförande för LRF Södermanland.

– Vi tror att det ökar förståelsen för vår arbetssituation och för branschen, säger Kjell Johansson i LRF Sörmland.

De samlades på Haresta gård utanför Stigtomta. Mjölkbonden Per-Olof Andersson har 320 kor i sin nya robotlagård som stod klar 2008. Många miljoners investering som ska betalas.

– Det kan inte fortsätta så här, det fungerar inte. Det är ingen lönsamhet snarare får man skjuta till pengar varje dag, säger han.

Under gårdsbesöket diskuterades framförallt mjölkgårdarnas produktion och förutsättningar.

– Nu finns det ett stort missnöje, det skramlar i hela Europa, säger Per-Olof Andersson.

Den ryska handelsblockaden och överproduktionen av mjölk drabbar hela EU.

– Politikerna kan inte förändra mjölkpriset, men kan genomföra åtgärder som stärker lantbrukets konkurrenskraft, säger Margareta Malmquist.

LRF såväl lokalt som centralt pekar på särreglerna i Sverige, till exempelvis lagkravet på bete. I Finland finns ingen beteslag utan där får man ersättning för att ha korna på bete.

– Vi tycker det är rimligt med en miljö- och djurvälfärdsersättning på 1500 kronor per ko, liknande det man har i Finland, säger Margareta Malmquist.

I budgeten som regeringen ska presentera den 21 september kommer man föreslå att 300 miljoner sätts av för att sänka dieselskatten för lantbrukare. I tidningen Jordbruksaktuellt säger Lars-Erik Lundkvist, LRF:s näringspolitiska expert att sänkningen gör ungefär ett öre per liter mjölk.

– Bra att sätta fokus på lantbruksfrågorna. Ju fler politiker som förstår bakgrunden till problemen desto bättre. Dessutom får politikerna större intresse och har lättare att driva frågorna när de varit på plats, säger Ulrika Lundberg på länsstyrelsen.

Karina Frölund