Konserveringsglas

Textstorlek:

Ett 40-tal konserveringsglas av äldre modell i olika storlekar. Byglar och gummiringar finns.
Pris 100 kr.
Tel.016-93121 Barva, Eskilstuna

Telefon: 016-93121