Ett helt Sverige

Textstorlek:

Världen står i brand, flyktingkrisen utmanar Europa. Hjärtskärande bilder, som spreds förra veckan, etsar sig fast på näthinnan. Medmänsklighet mobiliseras, många vill hjälpa. När människor flyr för sina liv och barn dör i Medelhavet och på stränderna måste vi bevara hjärtat varmt och huvudet kallt. Att de europeiska länderna bör dela på ansvaret har EU:s ledare äntligen börjat fatta.

I en rörig värld och ett öppet Europa blir det desto viktigare att hålla ordning på den egna täppan. Sverige måste se till hela landet. Om nyttigheter som skola, affär, posttjänster och bredband saknas på mindre orter – hur ska dessa då kunna överleva och ta emot familjer som flyr från krigets fasor i Syrien?

Sverige måste sluta missgynna landsbygd och småföretag om vi ska stå rustade i en globaliserad värld. Små företag skapar fyra av fem jobb i Sverige, och är livsviktiga för landsbygd och småorter. Med rätta förutsättningar kan de anställa fler, gärna nysvenskar, och bidra till integration och välfärd. Men regelbörda och krångel saboterar. Som när en ny utredning vill att offentlig sektor ska ställa krav på ”kollektivavtalsliknande villkor” av företag som man köper varor och tjänster av. En enkel match för stora bolag, för de mindre kan det bli dödsstöten.

Slussen i Stockholm byggs nu om så att Mälarens vattenstånd höjs varje år under april och maj, vilket förlänger vårfloden in i växtsäsongen. Skadorna för lantbrukarna kring Mälardalen uppskattas till 300 miljoner kronor. ”Ett kraftigt ingrepp i den enskilda bondens äganderätt”, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson. Med rätta!

Riksmedier faller in i storstads- och Stockholmsfixeringen. Som när en expert i SVT:s morgonsoffa skulle ge råd till svenska folket om hur man hanterar ”post-semestertraumat”. Tittarna uppmanades att kliva upp sex på morgonen för att gå ut och upptäcka hur vackert Stockholm är! ”Expert från Stockholm rekommenderar morgonpromenad i Stockholm i ett morgonprogram som sänds från Stockholm”, kommenterade mediemannen Jan Scherman händelsen i Svenska Dagladet. En klädsam självkritik i en Stockholmstidning.

Mot denna bakgrund ter sig tidningar som bevakar landsbygden, dess människor, företag, natur och kultur som viktiga samhällsbärare. Vårt grundläggande uppdrag är att skildra människors liv och villkor, även i städer, men i synnerhet på landsbygd och i småorter. Och även om det bara är cirka en tiondel av Sveriges befolkning på 9,8 miljoner som bor i Stockholm så lovar jag att inte förbise vår vackra huvudstad och dess beslutsfattare i spalterna.

– – –

Detta är min första ledare i Sörmlandsbygden. Med ödmjukhet och respekt för min företrädare Bo Pettersson tar jag mig an uppgiften. Väl mött framöver, kära läsare!

Bo Höglander