Eleverna flyr från kommunens skola

Malmaskolan har tappat större delen av sina mellanstadieelever inför skolstarten. De har valt nystartade Europaskolan istället. Foto: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

​På tisdag, den 18 augusti, slår Europaskolan Malma upp portarna för första gången och en klar majoritet av mellanstadieeleverna i Malmköping har valt friskolan framför den kommunala Malmaskolan. Där är det inte ens 20 elever som går kvar.

politiker beslut om att lägga ner högstadiet i Malmköping och i Hälleforsnäs för att samla alla sjunde- till niondeklassare på en gemensam skola inne i Flens tätort.

Europaskolan ansökte om att få starta friskola, men inte bara högstadium utan från fjärde klass till nionde.

– Det är klart att det skapar turbulens. Hade de startat en ren högstadieskola hade den här situationen aldrig uppstått, men det är de som ansöker och Skolinspektionen som beviljar ansökan. Det är inget som vi på kommunen kan råda över, säger Roger Tiefensee, ordförande i barn- utbildnings- och kulturnämnden i Flen.

– Vi såg redan i våras var att många sökte sig till Europaskolan, men det var svårt att kalkylera hur många som skulle välja deras mellanstadium istället för Malmaskolans. Därför bestämde vi oss tidigt för att erbjuda F-6-skola. Vi ville inte ta ett beslut på förhand.

Malmaskolans har i år drygt 150 elever, av dem är det knappt 20 stycken som går i fyran till sexan. Europaskolan får 251 elever, av dem är 126 mellanstadieelever och kommer att gå i årskurs fyra till sex. Resten är högstadieelever. I stort sett alla är från Malmköping, enligt Europaskolans rektor Mattias Liedholm.

Mellanstadieeleverna på Malmaskolan kommer att gå i en gemansam klass och tanken är att två personer ska arbeta med klassen.

– Jag är inte orolig för kvaliteten, säger Roger Tiefensee.

– Har man engagerade pedagoger blir det en bra verksamhet, och det vet vi att vi kommer att ha. Dessutom kan det bli så att varje elev får mer tid med sina lärare i en mindre grupp.

Hur det låga elevantalet kan påverka Malmaskolans mellanstadium i framtiden kan han dock inte svara på.

– Det är för tidigt att säga något om det.

Istället kommer skolans framtid tas upp i den stora skolutredning som förvaltningen redan arbetar med, där hela kommunens skolstruktur ses över.

– Framförallt har man pratat om Kyrkoskolan i Mellösa och Ekbackens skola i Sparreholm. Vi vill fortssätta bedriva kommunal skola där, men listar för- och nackdelar med att ha en F-3-skola eller F-6-skola. Och där kommer vi också att ta upp Malmaskolan.

Utredningen ska vara klar till hösten.

– Det är klart att det blir lite struligt under en övergångsperiod, men långsiktigt tror jag att Europaskolan är en bra huvudman. De bedriver en erkänt bra verksamhet i Strängnäs och jag hoppas det blir lika bra här.

Eva-Lotta Eriksson