Akut brist på familjehem

Behovet av familjehem är akut, bland annat i Nyköping som tar emot tre ensamkommande flyktingbarn varje vecka.​ Foto: Thinkstock
Textstorlek:

​Större flyktingströmmar än väntat ställer högre krav på kommunernas mottagande. Bland annat är behovet av familjehem akut i Nyköping.
– Det är svårt att säga någon siffra, men vi behöver få in jättemånga fler familjehem, säger Gabriel Billing, chef för Familjehemsenheten på Nyköpings kommun.

– Vi behöver vanliga familjer, medmänniskor, som kan upplåta rum åt ett barn som kommer från tuffa förhållanden. Inte minst under lång tid, så att barnet kan få en fast grund att stå på.

Det är inom gruppen ensamkommande flyktingbarn som behovet är akut.

– Migrationsverket har uppgett att det varit den högsta siffran någonsin för ensamkommande flyktingbarn, de senaste två veckorna, säger Gabriel Billing.

– Det har uppstått ett större och större behov de senaste åren, och det har eskalerat den senaste tiden eftersom det kommer så många barn som det gör.

Enligt Migrationsverkets första prognos skulle det komma 8 000 ensamkommande barn till Sverige 2015. I somras skrevs antalet upp till 12 000. Det berör alla kommuner.

– Vi har ett avtal om att erhålla 24 platser för asylsökande ungdomar och 20 platser för ungdomar med uppehållstillstånd, men vi har ansvar för flera än så, i nuläget cirka 60 ungdomar, säger Gabriel Billing.

– Och det ökar hela tiden. Nu anvisas tre nya barn i veckan till Nyköping, vilket kommer att fortsätta och troligtvis öka under hösten.

För de ungdomar som kommer i dag finns ett hvb-boende med ett antal platser. Sedan finns det också en del barn som kan bo med släktingar som redan finns i landet. Men behovet av familjehem är akut för de ensamkommande barnen.

Dessutom finns även ett stort behov av familjehem för andra barn och ungdomar som har det tufft. Det kan vara barn vars föräldrar har avlidit, där föräldrarna har ett missbruk eller är drabbade av psykisk ohälsa, eller för ungdomar som själva har problem. Och även där har behovet ökat under senare år.

Överlag är det svårt att locka nya personer att engagera sig som familjehem. Från kommunens sida vill man gärna ha många familjer som anmält sitt intresse för då är det lättare att matcha ett barn med en passande familj.

För att locka fler familjer har Familjehemsenheten bland annat annonserat på kommunens hemsida, men även gjort efterlysningar via sociala media.

– Facebook är en ny kanal för oss, men det är ett sätt att skapa uppmärksamhet och få upp ett intresse, säger Gabriel Billing.

– Vi har fått en del nya som har anmält intresse, men vi behöver många fler.

De familjer som anmält intresse utreds av kommunen.

– De får ett arvode som ersättning för den insats de gör, och omkostnadsersättning för de utlägg som görs till exempel för mat, kläder och andra hushållsartiklar.

Och det är inte bara nyköpingsborna som kan bli familjehem för Nyköpings kommun.

– Vi kan rekrytera familjehem från andra kommuner. Men även om familjehemmet ligger i Eskilstuna släpper vi inte kontakten, och vi ansvarar fortfarande för barnet.

Det gör dock att Nyköpings kommun till exempel konkurrerar på hemmaplan om potentiella familjehem med till exempel flera Stockholmskommuner. Och Gabriel Billing ser att det finns en risk för snedvriden konkurrens.

– Det är klart att det kan bli så om ersättningen ser olika ut, men de flesta håller sig till Sveriges kommuner och landstings riktlinjer om ersättning för arvoden och omkostnader. Annars kan det bli tufft att konkurrera med vissa som har möjlighet att erbjuda mer, om vi inte kan matcha det.

Eva-Lotta Eriksson