Centerprofilen och Sveagruppens grundare

Olle Wärmlöf är död

Olle Wärmlöf var Sveagruppens initiativtagare och drivande kraft fram till 2012. Foto: Jan Å johansson
Textstorlek:

Företagsledaren, tidningsmannen och politikern Olle Wärmlöf har hastigt avlidit i sitt hem i Västerås. Bo Pettersson, Sveagruppens ansvarige utgivare, skriver till hans minne.

Olle föddes den 18 september 1934 i Risinge socken, utanför Växjö, i en småföretagar- och bondefamilj som skulle prägla hans personlighet och syn på tillvaron under hela livet.

Efter läroverksstudier och studentexamen på handelslinjen i Växjö tog Olle först anställning på Posten och därefter på ett bokförlag. Men mycket snart stod det klart att även han var ämnad för eget företagande.

1957, vid 23 års ålder, började han ge ut taxeringskalendrar. Han hade då flyttat till Borlänge. Sex år senare flyttade han både sig själv, sin familj och Kalenderförlaget till Västerås.

Verksamheten var lönsam och expansiv. Framgångarna resulterade i att han sedermera kunde sälja sin rörelse med god förtjänst till Beijerinvest.

Därmed fick han också mer tid för ett växande intresse för politik och föreningsliv. Trogen sitt ursprung – Olle kallade sig själv ”bondeförbundare av födsel” – engagerade han sig i Centerpartiet och blev vid mitten av 1970-talet ledamot av partiets distriktsstyrelse.

1975 tog han plats i kommunfullmäktige i Västerås och kvarstannade där till 1997. Han tillhörde kommunstyrelsen i 22 år, var oppositionsråd i 12 år och kommunalråd i majoritet (med ansvar för teknik och byggenskap) under perioden 1991-1994.

För sina politiska insatser belönades han vid Centerstämman i Västerås 2004 med Bramstorpsplaketten, partiets högsta utmärkelse.

Under ett flertal år var han också starkt engagerad i organisationen Företagarna, bland annat som länsordförande i Västmanland.

Parallellt med allt detta var han fortsatt mycket verksam som företagsledare. 1981 tog han över ledningen i Lantmännens Tryckeriförening, som då utgav tidningarna Västmanlands Nyheter och Kvällsstunden.

På kort tid vände han företagets utveckling från kris till välmåga, så att det efter ungefär tio år av konsolidering kunde ta initiativet till att bilda Sveagruppen Tidnings AB tillsammans med Läns-Postens Tidningsförening i Örebro och Dalabygdens Tidningsförening i Borlänge.

1992 startade Sveagruppen som utgivare av Dalabygden, Gästriklands Tidning, Länsposten, Upplands Nyheter och Västmanlands Nyheter. Veckotidningen Kvällsstunden, som 1938 hade startats som en läsbilaga till Västmanlands Nyheter, kvarstod i sin helhet i tryckeriföreningens ägo.

År 2000 blev Lantmännens Tryckeriförening ensam ägare till Sveagruppen och året därpå kom Olle och hans dotter Ewa Helmrich att överta både Sveagruppen och Kvällsstunden privat.

2012, då Olle närmade sig sin 78-årsdag, tyckte han att det var dags att med ålderns rätt ta det lite lugnare. Han sålde då Sveagruppen till Bertil Pettersson, ägare av telemarketingföretaget Reader´s Mind och tidningen Sörmlandsbygden.

Samtidigt behöll han Kvällsstunden och ledde den som vd ända till i våras, då dottern Ewa tog över företagsledningen.

Olle Wärmlöf var en färgstark personlighet som satte djupa avtryck varhelst han engagerade sig. Han visste alltid vad han ville och var mycket tydlig med detta, vilket gjorde det lätt för alla som hade med honom att göra att veta vad som förväntades av dem, vare sig de var anställda i företag eller engagerade i organisationer som han ledde.

Han ställde höga krav, men var också mycket trofast mot de personer som han kände förtroende för.

Att färdas flera tiotals mil i bil för att uppvakta en medarbetare som fyllde år, eller för att delta i en politikerkollegas begravning, var för Olle en självklarhet hur mycket han än hade omkring sig.

Som företagare hade Olle Wärmlöf en sällsam förmåga att skapa lönsamhet.

Det var en hederssak för honom att alltid driva företag eller föreningar med vinst.

Samtidigt var han oerhört mån om att följa alla lagar och regler till punkt och pricka.

Han ville ha plussiffror i boksluten, men de skulle vara riktiga också.

Sin fritid, den lilla han unnade sig, tillbringade han helst med sin familj och sina släktingar. Stugan i Sälen var honom mycket kär, länge också båten i Mälaren.

Olle Wärmlöf sörjs av många medarbetare, fd medarbetare, parti- och organisationskamrater – men framförallt av hustrun Yvonne och dottern Ewa med familj.