Kommunsammanslagningar igen?

Textstorlek:

Civilminister Ardalan Shekarabi planerar att tillsätta en utredning om kommunernas situation.Bland annat vill han titta på möjligheten av kommunsammanslagningar. Han är inte ensam om att fundera i de banorna. Stefan Svanström är riksdagsledamot för kristdemokraterna. Han vill att staten skall ta initiativ för att skapa fler bärkraftiga kommuner och därigenom minska behovet av skatteutjämning

Att Stefan Svanström är stockholmare är väl en förklaring. Från storstaden basuneras ju ständigt ut hur hårt Stockholm drabbas av skatteutjämningen som påstås huvudsakligen gå till Norrland. Man visar hur fördelningen av stödet går till olika kommuner. Då används metoden att räkna stödet i kronor per invånare. Det är ett helt orimligt sätt att resonera. Det är samma metod som motståndare till svensk vapenexport använder. De påstår att svensk vapenexport är bland de största i världen, nämligen om man räknar per invånare.

Sanningen är ju att de största bidragsmottagande kommunerna är Malmö och Göteborg. Malmö får innevarande år 4,4 miljarder i bidrag och Göteborg 2,8 miljarder. Norrköping får 1,2 miljarder. Det är stora kommuner som tar större delen av utjämningsbidraget, inte Norrlandskommunerna. Skulle kostnaderna för staten för dessa bidrag kraftigt minska, i kronor räknat, så är det de stora bidragsmottagande kommunerna som skall stå för besparingarna.

Det är också märkligt när man hävdar att små fattiga kommuner skulle bli starkare genom att slås ihop med närliggande kommuner. Hur har man tänkt, eller har man tänkt, när man förespråkar detta. En liten kommun med låga skatteintäkter är ju som regel omgiven av likadana kommuner. Kommunalrådet i Dorotea, Mats-Erik Westerlund, visar hur felaktigt det blir när man tror att allt blir bättre, när man går samman med närliggande kommuner.Skulle man slå samman Dorotea med Åsele och Vilhelmina, så skulle den bli en och en halv gång så stor som Skåne, med 33 kommuner.

Kommunalrådet i Dorotea slår huvudet på spiken, när han säger att det vore dumt. Han föreslår i stället att Dorotea skulle gå ihop med rika Danderyds kommun i Stockholmsregionen. Vi skulle komplettera varandra, säger han. Ja, det vore väldigt bra för Dorotea. Det får passera, som ett skämt, men är en bra kommentar till diskussionen om kommunsammanslagningar.

Hans-Erik Westerlund tar fram ett gammalt krav, som skulle innebära en stor förbättring för kommunerna i Västerbottens inland. Det skulle vara att inlandskommunerna fick behålla en del av intäkterna av produktionen av malm och vattenkraft. Sådana förslag har aldrig fått stöd politiskt. Men det är inte orealistiskt, för så fungerar det i Norge.

Ardalans initiativ om kommunsammanslagning har inte mött något gensvar från något parti. Socialdemokraterna får stå för tankarna själva. Man får komma ihåg att det var när socialdemokraterna var starka, som tvångssammanslagningen av kommuner skedde. Sedan det beslutet har 13 nya kommuner bildats eller återbildats. Ingen kommun har begärt att få bli sammanslagen. Det borde tala för sig själv.

Gerhard Ohlsson