Opinionssiffrorna

Textstorlek:

Socialdemokraterna har kongressat i Västerås under trycket av usla opinionssiffror.

Väljarna har visat missnöje med partiet på grund av de många vallöften som det redan hunnit svika, men framför allt för att det främsta av löftena, att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, ser mer orealistiskt ut för varje dag som går – även efter kongressen…

Med tre år kvar till nästa ordinarie riksdagsval skulle vanliga opinionsmätningar normalt inte vara något för varken regerings- eller oppositionspartier att bli stressade av. Sifo, Demoskop, Ipsos, Novus och allt vad de heter skulle enkelt kunna avfärdas som enbart symptomlindrande bromsmediciner mot tidningars upplagefall.

Men inte som läget ser ut nu. Med en skakig minoritetsregering och en decemberöverenskommelse som åtminstone Moderaterna bråkar om internt är opi-nionssiffrorna både intressantare och politiskt mer ödesavgörande än någonsin.

Varför?

Jo, för att de kan komma att leda fram till ett nyval innan den nuvarande mandatperioden är till ända.

Ingetdera blocken är nämligen särskilt tillfreds med situationen. Regeringspartierna vill ha en majoritet bakom sig och oppositionen vill erövra den.

Därför ligger det nära till hands att ett nyval blir följden så fort opinionssiffrorna – helst från flera mätinstitut samtidigt – visar en tydlig och stadigvarande övervikt för något av de politiska blocken. Det block som ser ut att vinna kan då driva fram ett nyval för att antingen ta tillbaka makten (i alliansens fall) eller förstärka regeringsunderlaget (i de rödgrönas).

Opinionsmätningarna kan visa när det är dags att slå till.

Men – och det gäller särskilt den borgerliga oppositionen – det är ingen större mening att trycka på misstroende-knappen och tvinga fram ett nyval med enbart målet att bli ”största partikonstellation” i sikte, ty då är risken stor att alliansen hamnar i ett regeringsläge som är lika skakigt som de rödgrönas, med lika stora svårigheter att komma till beslut och med utsikt att få lika många besvärande ”tillkännagivanden” av oppositionen.

För att det ska kunna bli ett lugnt och stadigt regerande bör opinionssiffrorna helst indikera en röstövervikt i riksdagen som inte är beroende av något ytterligare parti. Visar inga siffror att något block kan uppnå det, så är det lika bra att båda inväntar 2018. Då blir det val igen under alla förhållanden, och då torde Stefan Löfven & Co vara de mest nervösa.