Samarbete med handeln

Ola Göransson är mjölkbonde utanför Malmköping och trots att besättningen består av 250 kor och 300 ungdjur går det inte att leva på mjölkproduktionen - tvärtom. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Vi förlorar en krona för varje kilo mjölk vi levererar, situationen är ohållbar, säger mjölkbonden Ola Göransson i Malmköping. Han är en av talespersonerna för Glada Bonden som nu utmanar mejerijättarna.

Det är medlemmar inom Sveriges Mjölkbönder som ligger bakom föreningen. Tanken är att man ska göra affärer direkt med handeln och därmed undvika dyrbara mellanhänder. På så sätt ska avansen för mjölkbönderna bli bättre. Inträdesavgiften i Glada Bonden är 40 000 kronor per gård och föreningen har idag nära ett hundra medlemmar vilket innebär att man kan förhandla med 200 miljoner kilo mjölk i ryggen.
– Den här volymen är tillräckligt stor för att vi ska kunna föra intressanta samtal och förhandlingar med matvarukedjorna, säger Ola Göransson.
En av dessa aktörer är ICA som går in i dessa samtal med syftet att ha kvar en välfungerande svensk mjölkproduktion och man säger sig vara väl medvetna om den svaga lönsamhet som är realitet för Sveriges mjölkbönder.
– Jag är både oroad och stressad över mjölkböndernas prekära situation.Vi vill ju verkligen se att det finns en livskraftig mjölkproduktion i Sverige. Vi är beroende av det både ur ett mjölk- och köttförsörjningsperspektiv, samt med tanke på hållbarhet och miljö, säger Dan Jacobson som är färskvaruchef på ICA.
Men det finns ett problem. Glada Bondens idé är är att vända på affären helt genom att leverera mjölken till kedjorna som sedan i sin tur får förhandla med mejerier etcetera.
– Det är förstås inte enkelt, utan det skulle förändra hela vårt arbetssätt med leverantören. Vi tittar på flera olika alternativ och även det affärsupplägg som Glada Bonden har, säger han.
Enligt mjölkbonden Ola Göransson på Röhls gård utanför Malmköping finns det dock inget alternativ än att göra något riktigt radikalt och tänka nytt. Han säger så här:
– Matematiken är enkel. I dag får vi 2,75 för ett kilo mjölk, på åttiotalet fick vi 3,50. Då kostade dieseln ungefär 2 kronor jämfört med 10 kronor idag och lönerna låg på 35 kronor i timmen. Motsvarande lön är i dag 135 kronor i timmen men priset vi får för produkten är alltså betydligt lägre idag är för 25 år sedan! Det är ohållbart.
– Den som säger att det fungerar med mjölkkor har inte hela bilden framför sig. En båsplats för en ko kostar 60 000 – 70 000 kronor under en livstid. Med dagens prissättning finns det ingen, absolut ingen möjlighet att det går runt. Bankerna lånar inte heller ut pengar till den som vill satsa på detta och det kanske är den starkaste indikationen.
Många konsumenter verkar ju vara beredda att betala mer för den svenska mjölken?
– Jo, visst är konsumenterna mer medvetna. Och jag håller med om att det är nog så att man kan tänka sig att betala en krona mer för mjölken. Men det finns ju fler mejeriprodukter än mjölk. På ett kilo ost går det till exempel tio liter mjölk och att betala 10 kronor mer för ett kilo ost, tja, då tror jag konsumenterna backar…
ICA tittar också på detta ur flera olika aspekter och Dan Jacobson säger:
– Vi har 1 300 ICA-handlare i hela landet och för många är deras närmsta företagskollega en bonde. Vårt engagemang för detta är stort och jag hoppas verkligen att vi ska hitta en lösning som gör det möjligt för mjölkbönderna så att vi därmed också kan säkerställa svensk mjölkproduktion, säger Dan Jacobson.
När i tiden skulle ett eventuellt avtal med Glada Bonden kunna vara färdigt?
– Vi studerar flera olika alternativ för hur vi vill arbeta med svensk mjölk. Min förhoppning är att vi har kommit till en slutsats vad vi vill göra innan sommaren, säger ICAs färskvaruchef.