Kritik som tynger

Textstorlek:

Att den borgerliga alliansen tycker att den rödgröna regeringen gör fel för det mesta är inte så konstigt. Opposition och regering har ju olika ideologiska utgångspunkter och vill därför att politiken ska bedrivas på olika sätt. Det vore enbart konstigt om oppositionens kritik och regeringens försvar uteblev.

Värre för den nu sittande regeringen är att en lång rad av tunga statliga verk och institutioner faktiskt delar oppositionens kritik och uttalar att de rödgröna under Stefan Löfvens och Åsa Romsons ledning driver en politik som motverkar sitt syfte när det gäller det mest väsentliga: jobben och ekonomin.

Kritikerna är Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Ekobrottsmyndigheten.

För att börja med Konjunkturinstitutet, så tror detta att Stefan Löfvens viktigaste vallöfte från i fjol om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 blir mycket svårt att nå med den politik som Löfven och hans regering aviserat. Visserligen sjunker arbetslösheten just nu på grund av en viss konjunkturuppgång, och med ett fortsatt flyt av det slaget skulle arbetslösheten i Sverige kunna sjunka från 8 till 6,5 procent. Men just vid 6,5 procents arbetslöshet och ännu lägre ligger flera EU-länder i dag och det är inte troligt att deras arbetslöshet under likartade konjunkturförhållanden går motsatt väg.

Konjunkturinstitutet menar också att regeringens planer på att höja taket i a-kassan, att slopa den bortre parentesen i sjukförsäkringen och att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar snarast blir en press uppåt på arbetslösheten.

Finanspolitiska rådet, som har till uppgift att vara regeringens ”sanningssägare” i den ekonomiska politiken, tycker ungefär som Konjunkturinstitutet när det gäller arbetsgivaravgifterna för unga och det höjda a-kassetaket. Dessutom menar rådet att de offentliga finanserna måste stärkas snabbare än vad regeringen nu vill och att det enprocentiga överskottsmålet borde uppnås 2018 – allt annat vore ett brott mot det finanspolitiska ramverket.

Ekonomistyrningsverket och Ekobrottsmyndigheten skjuter båda in sig på ett annat av den rödgröna regeringens förslag, nämligen att banta rotavdraget. Det minskar sysselsättningen inom hantverkssektorn och riskerar att göra vita jobb svarta, menar de.

Centerledaren Annie Lööf har träffsäkert sagt om rege-ringen att den försöker minska arbetslösheten med åtgärder som höjer den. Ändå väger förmodligen myndigheternas lite torrare kritik tyngre, just för att det råkar vara myndigheter och inte, som i Lööfs fall, en oppositionspolitiker som uttalar den.