Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning i länet

I Sörmlands län är 38 procent av sjukfallen psykiska diagnoser. Vanligast är stressrelaterade sjukdomar. Foto: Arkiv
Textstorlek:

För tredje året i rad ökar antalet sjukskrivningar i länet på grund av på grund av psyksisk sjukdom och den vanligaste orsaken till dessa är akut stressreaktion. Förra året var ökningen större än tidigare år. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Sedan 2012 har antalet sjuskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar nästan fördubblats. I Södermanland ligger antalet sjuksskrivna, på grund av stress, på rikssnittet.

När Försäkringskassan borrar djupare i statistiken framkommer det att de stressrelaterade sjuk-domarna ofta har en koppling till arbetsmarknaden. Vad exakt detta beror på är inte klarlagt men en orsak kan vara att många arbetsgivare, direkt eller indirekt, kräver att de anställda ska vara uppkopplade och tillgängliga dygnet runt.

Det är länets akutmottagningarna som får ta emot de allra svåraste och mest dramatiska stressreaktionerna. Dessa har ökat till 14 procent av akutfallen. Annars är det vårdcentralerna som först möter de sjuka. Ofta är symptomen diffusa men med högt blodtryck eller huvudvärk som en vanlig orsak.

På vårdcentralen Ekensberg, kan man till en kostnad av 100 kronor per gång lära sig hantera sin smärta eller stress ämed hjälp av avspänning eller mindfulness som kan vara en bra behandlingsmetod. Kurator Viktoria Aspenberg, som är ansvarig för verksamheten säger:

– Vi ser ju hur antalet patienter som söker vård hos oss för stressrelaterade sjukdomar ökar. Jag tycker mig också se att antalet kvinnor är betydligt fler. Ofta får de inte det så kallade livspusslet att gå ihop. Många kvinnor jobbar också inom vården och hemtjänsten. Där ökar arbetsbelastningen och det drabbar kvinnorna. En ny grupp som blir allt van-ligare hos oss är lärarna. Jag tror att stora elevgrupper och fler elever med diagnoser gör att lärarna får ta stryk. Resurserna blir inte fler samtdigt ska de klara av en massa pappersarbete och annat som man inte gjorde förr.

Som ett led i behandlingen erbjuder Ekensbergs vårdcentral så kallad ”mindfulness”. I grupper om åtta personer tränas patienterna till att leva i nuet och att inte oroa sig för mycket, varken över det som har varit eller för framtiden.

– Jag tror mycket på det här, säger Viktoria. I kombination med individuella samtal leder detta till positiva resultat. Men viktigast av allt, glöm inte återhämtningen, säger hon. Vi människor tål och är rustade för stress men vi måste återhämta oss mellan varven.

Lena Magnergård

FAKTA: Stress

Stress som åkomma är ingen ny företeelse men symptomen och orsakerna varierar. Christina Maslach som på 1980-talet introducerade begreppet ”utbrändhet” har påpekat att vid slutet av 1800-talet kände sig många människor som en del av en stor maskin, en kugge i ett kugghjul. Denna chockartade upplevelse ledde till en del nya sjukdomar, som man då döpte till asteni, i mångt och mycket en symtombild lik den som nu hänförs till stressrelaterade sjukdomar.