Mer blått än gult på fälten i Sörmland när raps väljs bort

Vårbruket är nu i gång över hela länet. En tidig start gör att många ser fram emot god skörd. Men vana lantbrukare vet att mycket kan hända längs vägen. FOTO: Lena Magnergård
Textstorlek:

​Det blir inte särskilt gult på fälten i år. De flesta lantbrukare i Sörmland har valt att inte odla vårraps. Efter EU:s förbud att använde betningsmedel mot raps räknar Hushållningssällskapet med att rapsodlingen minskar från 45 000 ton till 5 ton i Sverige i år.

Vårrapsen har varit en ständigt återkommande gröda i svenskt jordbruk sedan mitten av 50-talet. Även om totalskörden av höstraps är betydligt högre än vårrapsen har den varit uppe på dryga 100 000 ton när den var som mest populär.

Vårrapsen ger dock sämre skörd men den är å andra sidan härdigare. Angreppen, och därmed behovet av besprutning, har dock ökat under senare år.

En av de lantbrukare som valt bort rapsen i år är Filip Johansson på Selaön, mellan Strängnäs och Mariefred.

– Det får bli blått i stället, säger han, och väljer lin.

Vårbruket har fått en kick-start i år. Men det ser annorlunda ut än mot tidigare år. Dels var förra säsongens höstbruk tidigt och gick snabbt vilket innebar att höstbruket täcker större arealer än tidigare.

Dels väljer många att avstå från vårraps. Det har skapat problem, inte minst för lantbrukarna i Sörmland.

– Rapsen måste ju ersättas av andra oljeväxter för att växtodlingsföljden ska bli bra. Alternativen är lin, som kan vara ganska komplicerat, eller ärter men det är ju inte så lyckat i områden där det finns mycket vildsvin, och det gör det ju i Sörmland, säger växtrådgivare Joakim Karlsson, på Hushållningssällskapet i Strängnäs.

Joakim Karlsson har stannat traktorn för att prata en stund. Själv håller han just nu på att bespruta sina egna höstgrödor.

– Min uppfattning är att vårrapsodlingen i princip kommer att upphöra. Vi såg förra året att rapsodlingen minskade och i år kan vi utläsa av beställningarna som är gjorda att rapsen kommer att vara nära nog obefintlig. Här i Sörmland känner jag bara till en enda lantbrukare som väljer vårraps i år, säger han.

Lantbrukaren Filip Johansson kör även han för fullt just nu. I dag är det dags för sådd. 70 hektar lin kommer, om allt går som det ska, att blomma blått och vackert i efter midsommar.

– Jag har inte haft lin tidigare så detta blir lite av en chansning, säger han. Men valen har inte varit så många. Alternativet hade nästan vara att lägga marken i träda.

Anledningen till lantbrukarnas val att inte så vårraps är EU:s beslut om att förbjudna användning av det verksamma ämnet neonikotinoider som bland annat finns i betningsmedel som använts på vårrapsutsäde. Det bekämpar jordloppor och rapsbaggar men nu gäller ett två år långt stopp, med undantag för vintergrödor, växthusodling och på öppna fält efter blomning.

Därefter kommer EU-kommissionen att utvärdera konsekvenserna av stoppet, med hänsyn taget till nya vetenskapliga fakta och den tekniska utvecklingen.

Användningsstoppet är en följd av en larmrapport från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, där neonikotinoider pekades ut som farliga för bin.

– Jag kan bekräfta att många lantbrukare i Sörmland i år har valt att satsa på lin i stället. Efter sommaren får vi se hur utfallet blir, säger Joakim Karlsson.

Det var Carl von Linné som gav linet dess namn, Linum usitatissium, vilket betyder ”det allra mest användbara” eller ”det högst nyttiga linet”.

Men helt enkelt är linet inte att odla, förutom att det krävs mycket efterbearbetning vid linodling finns också många olika skadegörare som kan påverka grödan.

Vårbruket kan nu sägas vara igång över hela Sörmland. Den milda och långa hösten har bidragit till att höstgrödorna fått möjlighet att etablera sig bra och att höstsådden blev ovanligt stor. Den milda vintern har också varit skonsam mot grödorna. Ser man till vinternmånaderna december, januari och februari var det mildare än normalt i hela landet, enligt SMHI. Runt Mälardalen låg medeltemperaturerna 2,5 till 4 grader över det normala.

Även om de flesta är överens om att ett tidigt vårbruk är bra får man inte glömma bort riskerna. Sår man vissa grödor för tidigt och det blir kallperiod, vilket april ibland visar, kan det slå ut dem helt.