Bombmurkla satte stopp

Fred Bäckström. FOTO: Karina Frölund.
Textstorlek:

Skogsföretaget hann börja gallra lite innan den första bombmurklan dök upp. Rund, sammetsbrun med ett svartglänsande lock stod den fridlysta svampen mitt i skogen. En av fem fridlysta svampar i Sverige och rödlistad i tio länder.

– Jag förstod att det skulle få konsekvenser när Skogsstyrelsen hörde av sig, säger Fred Bäckström.

Han och frun Carina hade nyligen köpt gården Stora Remna på ena sidan sjön Nedingen, nio öar och skogsområdet Björknäset på andra sidan sjön som ligger utanför Malmköping.

Fred skulle avverka skogen för att finansiera en del av köpet.

– Men när länsstyrelsen hörde av sig blev det avverkningsförbud, berättar han.

Vi ska gå på bombmurkelsafari. Det är vid den här tiden på året som den ovanliga svampen kan ses. Fred visar vägen in i skogen.

– Länsstyrelsen inventerade området förra året för att se om det gick att biotopskydda vissa delar av skogen där svampen fanns, men det visade sig vara så många bombmurklor att hela området blir reservat.

Han berättar under tiden vi går genom Björknäsets gamla skog. Rena trollskogen, så bedårande  vacker. En liten bäck vindlar sin väg igenom och solen skiner igenom där inte träden står för tätt.

Vi klättrar uppåt förbi stora stenblock som Skogsstyrelsen markerat med kulturmiljöremsor, det visar sig vara en fornborg från folkvandringstiden på 400-talet.

Här finns fler sällsynta växter, svampar och lavar. Vi ser några blåsippor som har slagit ut.

– Bombmurklorna har ett mycket speciellt utseende, men det är med den som med annan svamp, har man sett en är det lättare att få syn på fler.

Naturvårdsverket har ett speciellt åtgärdsprogram i Sverige för att bevara den fridlysta svampen.

Och i flera län, bland annat Sörmland, har det genomförts speciella inventeringar för att kartlägga den, men Björknäset var antagligen inte med i den inventeringen.

Tydligen ska majoriteten, 90 procent, av bombmurklorna finnas i Sverige.

Det är en kinkig svamp som inte vill växa i hyggen. Den trivs i tät gammal skog, med mossa på marken, ofta kan man se blåsippor växa i samma område.

Den har nog aldrig varit vanlig men nu är den riktigt ovanlig.

– Här har vi en, säger Fred.

Han har lärt sig känna igen dem efter länsstyrelsens besök. Han pekar på en liten handgranatsliknande mörkbrun svamp som växer i mossan.

– Och här är fler.

Plötsligt ser vi bombmurklor överallt. Så här års är de runda och släta, unga och utspända, lite senare på säsongen torkar de ihop och skrumpnar till rynkiga små skinnbitar.

Man får inte plocka eller gräva upp dem.

Fred blev lite oroad när han fick reda på att länsstyrelsen i Sörmland fick åtta miljoner till nya naturreservat i år, vilket var mindre än hälften av vad de räknat med och en fjärdedel av vad de begärt.

Hälften av de åtta miljonerna var redan på väg till ett annat reservat.

– Det är ett fint område, men jag ville ha pengarna för marken, säger han.

Och länsstyrelsen ville verkligen ha ett naturreservat i området.

Marken har värderats och köpet har förhandlats av en opartisk ekonom.

Handläggare Susanna Isberg på länsstyrelsen lyckades klämma blod ur en sten och fick några miljoner till i anslag av naturvårdsverket.

– Jag är nöjd. Det här är vackrare än ett hygge.

 

FAKTA Björknäset 

Naturreservatet är 31 hektar med nio öar i sjön Nedingen.

Förutom bombmurkla finns också ullticka, grön sköldmossa och brandticka för att nämna några av de sammanlagt 17 sällsynta arter som hittills hittats i området.

Fornborgen är 170 meter i omkrets och belägen på ett berg. Den dateras till folkvandringstiden 400 till 550 e. kr.