Slut på pengar till rovdjursstängsel

Drygt 570 får angreps av rovdjur i Sverige i fjol.
Textstorlek:

Det har blivit ett något större intresse att sätta upp rovdjursstängsel i Sörmland efter att länsstyrelsen informerat om det vargpar som etablerat sig i Gnestatrakten.

– Hittills i år har det kommit in tre ansökningar om stöd för att sätta upp stängsel och vi har fått fler förfrågningar om bidraget, säger Ulrika Roos på länsstyrelsen.

Av de tre som sökt pengar ligger ett av dem i Gnesta. Enligt länsstyrelsen finns det omkring 350 fårbesättningar i länet. Hur många getbesättningar det finns är mer oklart, men även de är berättigade till stängselstöd.

Men nu är pengarna är slut i den nationella pott som länsstyrelsen i sin tur sökt pengar i. Teoretiskt sett går det att söka pengar fram till den första april, men Ulrika Roos ser chanserna att få ansökan beviljad som små.

– Vi kan fortfarande ställa ärenden på kö om det skulle komma återflöde av pengar, men som planen ser ut nu så kommer stödet att öppna i och med att det nya landsbygdsprogrammet startar under september.

Ersättningen som djurägaren får är 50 kronor per meter och den ska enligt förslaget ligga kvar på samma nivå i nästa programperiod.

Förra året sökte och fick fyra fårägare i länet stöd till rovdjursstängsel. Mellan 2011 och 2013 fick sex stöd för rovdjursstängsel.

– Det är elstängsel med femtrådar eller fårnät kompletterat med två eltrådar,  som Viltskadecenter rekommenderar.

Olika stängseltyper fungerar olika bra mot de olika rovdjursarterna. Enligt Viltskadecenter är fem trådar bra mot varg medan det andra tycks vara bäst mot lodjur.

Enligt statistik från Viltskadecenter betalade länsstyrelserna i Sverige sammanlagt ut 742 000 kronor för skador som rovdjur orsakat på tamdjur förra året.

I Sörmland fick en fårfarmare 2 000 kronor i ersättning då lodjur angrep nio får, sju av dem dödades och två skadades.

Sammanlagt i Sverige har björn, varg, lodjur och örn angripit 574 får, 28 nöt, två hästar och 28 bikupor under 2014.