Ökad kunskap ger färre vårdbesök

Samverkansförbundet RAR hoppas att en hälsoskola ska förbättra hälsan hos invandrare. FOTO: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

Förbättrad hälsa med färre vårdbesök och mindre medicinering. Det blev resultatet efter en hälsoskola för invandrare i Norrköping. Nu hoppas samordningsförbundet RAR på ett liknande koncept i Sörmland. I går höll de ett seminarium kring frågan i Eskilstuna.

– Jag hoppas att det leder till att vi kan få igång något liknande inom Landstinget Sörmland, säger Kenny Sjöberg på RAR.

– De som har gått där har minskat sjukvårdskonsumtionen och läkemedelskonsumtionen. Det har varit lönsamt för landstinget, men det är inte bara sjukvården som är vinnare, även individerna mår bättre och får en ökad rörlighet.

Studier visar att invandrare har sämre hälsa än infödda svenskar. Depression, stress och sömnsvårigheter och annan psykisk ohälsa är till exempel vanligare hos flyktingar. Det finns också forskning som visar att deras förmåga att att förstå det svenska samhället, och göra sig förstådda, har betydelse för hälsan.

Samtidigt är förtroendet för sjukvården lågt inom gruppen.

Hälsoskolan pågick under nio veckor med olika teman där deltagarna fick träffa specialister inom sjukvården, till exempel sjuksköterskor, läkare, psykologer och sjukgymnast. De träffades tre timmar i veckan och bland ämnena som diskuterades fanns stress och hälsa, praktisk information och kulturella skillnader, matvanor samt fysisk aktivitet.

– Mycket handlar om att deltagarna får självinsikt, självkännedom och blir bättre på egenvård.

Gårdagens seminarium riktade sig i första hand till anställda inom landstinget och på vårdcentraler. RAR har genomfört en liknande träff i Malmköping i slutet av förra året.

– Inget konkret har det blivit av det än, men intresset var stort, säger Kenny Sjöberg.

Eva-Lotta Eriksson

 

FAKTA

RAR Sörmland 

RAR bildades 2005 för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i länet.

RAR står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.

Förbundets medlemmar är Landstinget i Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt länets nio kommuner.