Hårda sparkrav på skolan

Landsbygdsskolorna är åter på agendan när skolorna i Nyköping måste spara. Att lägga ner Ålberga skola skulle enligt förvaltningen beräkningar spara 3,3 miljoner om året.
Textstorlek:

Det läcker ut pengar ur skolan i Nyköping. Tjänstemännen har presenterat de åtgärder som ska spara på drygt 40 miljoner kronor.
– Vi tycker inte det är bra, utan har krävt en extern utredning, säger Anna af Sillén (m) i kommunstyrelsen.

Skolförvaltningen arbetar för att utöka barngrupperna och utnyttja personalen mer i förskolan. I grundskolan föreslås större klasser och spara in på skolmaterial, datorer och pedagogiska luncher.

– Tjänstemännen har överhuvudtaget inte pekat på problemet. Vi tror att det är ett strukturellt problem och en ledningsfråga, då tjänar det inget till att pressa skolpersonalen, säger Anna af Sillén.

Tjänstemännen har visat politikerna räkneexempel på hur mycket som skulle sparas om landsbygdsskolor lades ner.

Krister Pettersson, divisionschef för skolan säger att kommunen skulle spara drygt tre miljoner på att flytta eleverna från Ålberga skola till Jönåker.

– Men vi har inte lagt något förslag, det behöver vi politiska uppdrag för att göra, säger han.

De andra två landsbygdsskolorna som är räkneexempel är Råby skola och Buskhyttans skola.

– Vi skulle också behöva fylla Långbergsskolan, men det kräver att politiskt uppdrag och det har vi inte fått något, säger Krister Pettersson.

Diskussionerna om sparandet i skolan har lett till politisk debatt.

– Vi är inte intresserade av att lägga ner skolor med bra kvalitet. Hela frågan behöver utredas, säger Anna af Sillén.

Samtidigt som spardiskussionerna i skolan pågår för fullt kan kommunfullmäktiges ordförande Jonas Hultberg (MP) få 200 procents höjning av arvodet.

– Det känns inte smakfullt med tanke på sparförslag i skolan. Då finns det alltid några som hävdar att det är andra pengar, men det är det inte – det är skattepengar, säger oppositionsrådet Anna af Sillén.

– Vi har jämfört arbetsbeskrivningarna och kan inte se att det finns något som motiverar en så kraftig löneökning, säger hon.

Det förslaget ska utredas innan politikerna tar beslut.