Tre landsbygdsskolor hotas

Lännskolan är en av tre landsbygdsskolor i Strängnäs kommun med oviss framtid. FOTO: Eva-Lotta Eriksson
Textstorlek:

Att lägga ner skolan, det vore katastrof, säger föräldern Ulrika Eckhardt.
Engagemanget på bygden är stort för att behålla Länna skola, en av tre nedläggningshotade landsbygdsskolor i Strängnäs kommun.

– Vi har en fantastiskt bra skola. Om den läggs ner kan jag bara se att det skulle innebära en försämring pedagogiskt och utbildningsmässigt, fortsätter Ulrika Eckhardt.

Dessutom beskriver hon skolan och området omkring med bland annat kyrka, förskola och fritidsgård, som ett slags nav i samhället, en naturlig knytpunkt där man träffas.

– Det här påverkar hela bygden inte bara oss föräldrar och barn, säger hon.

– Men det känns som att bygden är eniga och vill bevara skolan, och att vi är beredda att kämpa för den.

På facebook samlas olika grupper för att arbeta för att rädda skolorna. Bland annat ”Bevara landsbygdsskolorna i Strängnäs” som har fått mer än 550 gilla-markeringar.

– Vi försöker påverka allt vi kan, säger Ulrika Eckhardt.

Utbildningsnämndens ordförande Bibbi von Scheele och utbildningschef Inger Pripp har varit ute på skolorna och haft dialogmöten med de berörda, men Ulrika Eckhardt tycker att informationen till föräldrarna har varit dålig.

– För drygt 14 dagar sedan fick vi inbjudan till ett dialogmöte och med den fick vi rapporten. Det är egentligen all info vi har fått.

Hon tycker heller inte att mötet gav några svar.

– De säger att de ska undersöka vidare och utreda landsbygdsskolorna.

Frågan är om landsbygdsskolorna i Länna, Fogdö och Härad ska vara kvar. Enligt en rapport från utbildningskontoret är det en fråga som barn- och utbildningsnämnden bör fatta beslut om senast i mars i år.

Rapporten kom i slutet av förra året och har utrett framtida förutsättningar för kommunens tre landsbygdsskolor.

Alla har haft ett minskande elevantal under flera år. Under en tioårsperiod har de tappat mellan varannan och var tredje elev. Det gör att det har svårt att skapa en stabil organisation och få en budget i balans.

Rapportens slutsats är att nämnden så fort som möjligt ska besluta om skolornas framtid och om någon, några eller alla skolorna ska läggas ner.

Ulrika Eckhardt, med flera, är dock kritisk till rapporten.

– Vi är väldigt skeptiska till nästan all fakta i rapporten, säger hon.

– Stycket om hur en nedläggning påverkar bygden bygger på utländsk forsning. Det är inte självklart att det går att överföra till Lännas lilla skola.

Själv är hon osäker på om familjen kan bo kvar om skolan läggs ner.

– Om vi ska skjutsa barnen till Strängnäs innebär det flera timmar i bil och ökade kostnader för oss.

Eva-Lotta Eriksson