Så blir din ekonomi 2015

Tilläggsbudgeten kan ändra förutsättningarna för din ekonomi i år. FOTO: Thinkstock
Textstorlek:

Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under resten av 2015. Tilläggsbudgeten kan ändra förutsättningarna. Löneökningar i kombination med utebliven inflation innebär dock reallöneökningar som kommer alla med arbete till del.

Det här menar Swedbank Privatekonomi, i sin senaste prognos. För familjer med två arbetande vuxna kan det innebära 800-2 000 kronor mer i plånboken. Men det inte ser lika ljust ut för pensionärerna.

Mer än var fjärde kommun höjer skatten, vilket naturligtvis kommer att påverka hushållens ekonomi. Den genomsnittliga kommunalskatten inklusive kyrkoavgift ligger på 33,23 procent 2015, jämfört med 33,10 procent 2014. De kommuner som höjer skatten utgör 39 procent av befolkningen, vilket innebär att många kommer att betala mer av sin inkomst i skatt.

Lägre priser och löneökningar på knappt tre procent gör att de som har ett arbete får mer kvar i plånboken. Hyrorna förväntas öka med drygt en procent och räntorna är lägre än vid samma tidpunkt förra året.

Ett enpersonshushåll utan barn får, till följd av reallöneökningarna, knappt 400 kronor mer kvar efter att nödvändiga utgifter är betalda varje månad.

– Äger man sin bostad gör de lägre räntorna läget ännu mer gynnsamt jämfört med om man hyr sitt boende, säger Arturo Arques, privatekonom för Sparbankerna. En tvåbarnsfamilj i småhus får 1 400-2 000 kronor mer kvar att leva på jämfört med förra året. Motsvarande familj i en hyreslägenhet får drygt 800 kronor mer i plånboken.

Garantipensionen höjdes marginellt efter årsskiftet, från 8 071 till 8 089 kronor.

– Det blir tuffare för garantipensionärerna. Högre hyror gör att det blir mindre kvar i plånboken för de pensionärer som enbart har garantipension och bor i hyresrätt.

Inkomstpensionerna höjdes med en procent. För ett pensionärspar med inkomst- och tjänstepension innebär det drygt 200 kronor mer i pension. Om de bor i en hyreslägenhet äts en del av det upp av högre hyra, så till slut blir det 60 kronor mer kvar efter att de nödvändiga utgifterna är betalda.

Rolf Johnsson