Tema: Företag & Framtid

Fler tjänstejobb på landsbygden

Många traditionella jobb hotas av datorer och automatisering. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

Företag inom tjänste- och servicesektorn är den grupp som ökar mest på landsbygden i Sörmland. Det är inte den största gruppen, men den som växer starkast.

elklass är en grupp som söker sig ut på landet i Sörmland. Sådana som tidigare varit anställda, till exempel revisorer, jurister, ekonomer, arkitekter, företagsutvecklare och produktutvecklare, flyttar från storstan till landsbygden för att få en annan livsmiljö, säger Göran Norberg på Regionförbundet Sörmland.

Många har en större marknad än Södermanland, men med bra internetuppkoppling kan företaget fungera lika bra på landet. Lokalerna är billigare samtidigt som det fungerar att hålla kvar kunderna i Stockholm.

Sysselsättningen inom jordbruk och skogsbruk minskar en aning men förädlingen och profileringen ökar.

Mat har blivit ett besöksmål. Den ökande besöksnäringen i länet är kopplad till matupplevelser. Det märks på så vis att allt fler kvinnor startar företag på landsbygden. Det är en kraftig sysselsättningsökning inom förädling och profilering av mat.

– Överhuvudtaget köper människor på ett annat sätt personliga tjänster, till exempel träning, städning eller annan hjälp med kropp och själ, säger Göran Norberg.

Stiftelsen för strategisk forskning har beställt en analys för att se hur digitalisering, automatisering, robotisering och dataanalys påverkar arbetsmarknaden om 20 år.

Den rapporten visar att drygt hälften av alla jobb står i skottlinjen för omfattande automatisering. Det skulle innebära att mellan två och tre miljoner jobb i Sverige påverkas.

Fotomodeller ser inte ut att vara ett framtidsyrke, inte heller kassapersonal, försäljare eller maskinoperatör.

I rapporten står att yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, social förmåga och förhandling är minst troliga att ersättas. Skogsmästare, präst och speciallärare skulle kunna vara trygga yrken även i framtiden. Men Göran Norberg vet inte om det stämmer.

– Det är svårt att sia om framtiden. Tänk tillbaka 15 år – vem hade kunnat tro att tv-spelsutvecklare och personlig tränare skulle kunna vara populära jobb, säger Göran Norberg.