Sjukhusens överbeläggningar

Sörmland sämst i Sverige

Överbeläggningar på vårdavdelningar skapar flaskhalsar som gör att operationer måste ställas in. I måndags tvingades Mälarsjukhuset ge plats åt 70 personer som egentligen var klara att skrivas ut men kommunerna kunde inte ta emot dem. FOTO: Lena Magnergård
Textstorlek:

På ett år har överbeläggningarna på Sörmlands sjukhus ökat med över 200 procent. Det är sämst i Sverige, visar aktuella siffror från Sveriges Kommuner och Landsting. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna tvingas man ställa in planerade operationer och vårdpersonalen söker sig till andra landsting på grund av den stressade situationen.

I måndags tvingades 70 patienter stanna kvar på Mälarsjukhuset i Eskilstuna trots att de skulle skrivas ut. Anledningen var att kommunerna inte hade möjlighet att ta emot patienterna för fortsatt vård och rehabilitering. Detta ledde i sin tur till att planerade operationer ställdes in.

– Jag kan inte bekräfta procenttalet i SKL:s rapport men visst dras vi med överbeläggningar då och då, säger Fredrik Gustafsson som är presstalesman vid landstinget i Södermanland.

– Enligt våra siffror måste fem av 100 utskrivna patienter stanna kvar på grund av att kommunerna inte kan ta emot dem. Det förorsakar i sin tur överbeläggningar.

Men kan du bekräfta siffran 70 patienter som inte kunde skrivas ut från Mälarsjukhuset i måndags?

– Ja det kan jag, säger Fredrik Gustafsson.

Enligt honom är överbeläggningarna störst på Mälarsjukhuset och på Nyköpings lasarett.

Vårdplatsbristen beror främst på två saker, förutom att kommunerna inte kan ta emot färdigbehandlade patienter, också på sjuksköterskebristen.

Personalenheten försöker lösa problemet genom att rekrytera nya sjuksköterskor och förbättra villkoren för dem som redan jobbar. Idag fattas ungefär 80 sjuksköterskor i länet trots att nya sjuksköterskor anställs eftersom många slutar på grund av den stora arbetsbelastningen.

Totalt ska de tre sjukhusen i Sörmland ha 518 vårdplatser men förra året fanns bara 433.

Det fattades alltså 85 vårdplatser och det blir ett växande problem då flaskhalsarna är stora och ombokade operationer bidrar till att köerna förlängs.