Stor brist på ”medmänniskor”

Lars Gustafson, Kriminalvården, Lena Ling, Nyköpings kommun, Tina Kempe, Nyköpings kommun och IngMarie Ånelöf, Landstinget Sörmland går tillsammans ut och rekryterar frivilligarbetare. FOTO: Lena Magnergård
Textstorlek:

Att gå med någon på bio. Ta en kaffe eller hjälpa till att betala räkningar. Svårare än så behöver det inte vara, men insatsen kan vara oerhört värdefull för en annan människa.
I Nyköping har Landstinget, Kriminalvården och kommunen gått samman för att hitta lämpliga frivilligarbetare som mot en symbolisk ersättning vill bidra. De 1000 personer som idag ”jobbar” med detta på sin fritid räcker inte.

Just nu råder det stor brist på familjer som vill ställa upp och ta hand om någon annans barn några dagar i månaden. Även medelålders män som kan tänka sig att vara en ”medmänniska” till någon som just lämnat Kriminalvården finns det stor efterfrågan på.

– Men alla behövs. Egentligen är det svårt att generalisera, säger Lars Gustafson, från frivården i Nyköping. Vi är alla olika och därför behöver vi egentligen alla sorters människor som hjälper till.

– Men detta handlar om ett lagreglerat frivilligarbete så man ska förstås inte blanda bort det med annat frivilligarbete som till exempel Röda korset.

– Nej, det är viktigt, inflikar Tina Kempe på Nyköpings kommun. Vår uppgift är att rekrytera frivilliga till människor som har ett beslut på att få en kontaktperson eller en kontaktfamilj.

Som en av fyra kommuner i Sverige har Nyköping deltagit i ett nationellt försöksprojekt som är ett unikt samarbete över myndighetsgränserna.

Det handlar om att rekrytera och utbilda frivilligarbetare. Det kan då gälla så vitt skilda uppdrag som att vara lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödperson, god man, förvaltare och särskilt förordnad vårdnadshavare.

För första gången går nu myndigheter som ansvarar för att detta fungerar gemensamt ut och rekryterar. På fredag, den 5 december, bjuder man in intresserade Nyköpingsbor för ett informationsmöte.

– Vi är ju flera myndigheter som rekryterar frivilliga men när vi nu går samman, under vårt eget arbetsnamn ”familjen”, har vi ju så mycket större möjligheter att hitta perfekta matchningar. För det är egentligen vad detta handlar om. För många är en frivilligarbetare den enda kontakten som inte är en myndighetsperson, poängterar Tina Kempe.

– Man måste också tänka på att samhället på kort tid har förändrats. I dag behöver vi frivilliga med många olika kompetenser, till exempel språkkunskaper, säger IngMarie Ånelöf som rekryterar för landstinget i Sörmland.

Den som anmäler sig som frivillig kontrolleras förstås noga. Bland annat får man inte finnas med i belastningsregistret. Däremot söker man inga undermänniskor utan det är snarare som, Lars Gustafson säger, ”helt vanliga” som man hoppas kommer att anmäla sig.

– Jag håller med, säger Lena Ling som är familjehemssekreterare i Nyköpings kommun. Jag vill hitta helt vanliga familjer men som har tid och vilja att öppna sitt hem kanske ett par dagar i månaden för ett barn som har det svårt.

Förutom Nyköping deltar även Nacka, Örebro och Jönköpings kommuner i försöket med samarbete över myndighetsgränserna.

På fredag kan den intresserade i Nyköping få veta mer då myndigheterna finns i kommunhuset från klockan 10 för att informera. Den som inte kan komma då kan även besöka myndigheternas hemsidor där man kan anmäla sig som frivillig.