Bostadsbristen bromsar den ekonomiska utvecklingen i länet

Dubbelt så många bostäder måste byggas

FOTO: Karina Frölund
Textstorlek:

Bostadsbristen hindrar utveckling i Sörmland. Det hävdar både Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen. För att leva upp till den planerade utvecklingen krävs det 7 000 nya bostäder fram till 2020 men med dagens nybyggnadstakt byggs bara 3 000.

Ytterst är det länets innevånarna som förlorar på detta eftersom skatteintäkter uteblir och kommunerna inte kan växa.

– Problemet med bostadsbyggandet är väldigt komplext, säger Göran Norberg, förbundsdirektör på Regionförbundet. Kommunerna är visserligen formellt ansvariga för bostadsförsörjningen men riktigt så enkelt är det inte. Människor som redan idag står utan bostad har oftast inte råd att bo i nyproduktion när man väl bygger nya lägenheter.

Peter Sörman på Fastighets-ägarna tycker också att problemet är omfattande och menar att det inte finns någon universallösning.

– Tillgången på bostadsrätter och villor upplever jag inte som något större problem. Den stora bristen gäller hyreslägenheter. Det är svårt att peka på ett specifikt recept för att lösa bostadsbristen i Södermanland.

– I det korta perspektivet måste man underlätta för byggandet och kommunerna måste bli bättre på att tillhandahålla billig, planlagd mark som man förberett med infrastruktur i form av till exempel vatten och avlopp.

– Man måste också titta på andra frågor som till exempel tillgänglighetsanpassning. I dag är det krångligt och kraven är höga. Det kanske ska räcka med att en viss del av lägenheterna är tillgänglighetsanpassade, fortsätter Peter Sörman.

– I det något längre perspektivet är det viktigt att vi får till en annan hyresättning där skillnaderna mellan hyror i nyproduktion och i det befintliga beståndet inte är så stora som idag.

–Dagen situation skapar bara inlåsningseffekter då många sitter på ”för stora” lägenheter. Det är också viktigt att fylla på med billigare lägenheter för att få igång flyttkedjorna. Billigare mindre lägenheter anpassade för ungdomar saknas idag.

När det gäller nybyggnation av mindre lägenheter framhåller Göran Norberg Eskilstuna kommun som ett bra exempel på nytänkande.

Där pågår just nu byggnation av ungdomslägenheter och ettor där man till exempel slopar kraven på anslutande parkeringsplatser som annars ingår i den så kallade tillgänglighetsanpassningen.

Micael Mellqvist, platschef på NCC som just nu bygger lägenheter åt KFAB i Katrineholm tycker sig se att bostadsbyggandet har dragit igång på senare tid.

– Visst ser jag att det finns ett stort behov av hyresrätter, det märks. Vi byggde nyligen 46 hyrelägenheter i i Torshälla och alla gick åt på en gång.

Under det gångna året har Sörmlands totala befolkning ökat med nära 3 000 personer. Även det har spätt på bostadsbristen. Men det är inte bara lägenheter som behövs utan bristen gäller i princip alla former av bostäder, hävdar Göran Norberg.

– Och det här är problematiskt för många kommuner och orter. I större tätorter som Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm eller i attraktiva kommuner som Strängnäs och Trosa är det inte svårt men på många, många andra platser i länet kanske det inte ens lönar sig att bygga en villa. Man kan helt enkelt inte vara säker på att få tillbaks pengarna som man satsar på ett husbygge och vem vågar då bygga?

Hur ska man då lösa bostadsbristen i framtiden, har du några idéer?

– Vi har inlett en dialog mellan parterna, det vill säga regionförbundet, länsstyrelsen, kommunerna, bostadsbolagen, byggbranschen och fastighetsägarna.

– Tillsammans får vi försöka finna lösningar. Ett kan till exempel vara att upphandlingsunderlagen blir större så att flera kommuner går in och tillsammans gör likvärdiga upphandlingar vilket ger branschen stordriftsfördelar.